« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD ||ll|l|ll||||||||i||ill|||||i|l|lllllIllllllllílillllllíiljllílllll
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor zdravotnictví Oddělení zdravotní správy U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše Č.].: KUJCK 113825/2023
<br> Sp.zrn.: OZDR ] 13542/2023/IÍOD SO Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Email: „u mazal—ěkraiwiinasasises;
<br> Datum: 20.9.2023
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh obce v souladu s ust & 47 zákona č.48/1997Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,výběrové rizeni před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.<.>
<br> Pro zdravotní Doiišt'ovnv:
<br> Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
<br> Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
<br> Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
<br> Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
<br> Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví Revírní bratrská pokladna,zdravotni pojišt ovna
<br> Zaměstnanecké pojišťovna Škoda
<br> 1) Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství území,pro které mají být služby poskytovány: město Vimperk,obec Bohumilice,obec XXXXXX XXXX,obec Bošice,obec Buk,obec Čkyně,obec Horní Vltavice,obec Kubova Hut',obec Kvilda,obec Lčovice,obec Vrbice,obec Nicov,obec Nové Hutě,obec Stachy,obec Stl ážný,obec XXXXX XXXX,obec Šumavské Hoštice,obec Vacov,obec Zálezly,obec Zdíkov,obec Zárovna
<br> 2) Lhůta pro podání nabídek: 3.11.2023
<br> 3) Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor zdravotnictví,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 Česke Budějovice
<br> 4) Lhůta,od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb,které jsou předmětem výběrového řízení: 1.1.2024
<br> Uchazeč,který nemá registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo oprávnění k poskytování zdravotních služebna územi JČK je povinen dokázat,že je schopen ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady pro poskytování zdravotních sl...

Načteno

edesky.cz/d/7852342

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz