« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AOPK.pdf
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
<br> www.nature.cz
<br>
<br>
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0103/US/2023-2 VYŘIZUJE: Mgr.Tomášková PRAHA 22.9.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako
orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) a ust.§ 78 odst.1 a odst.3
písm.f),písm.h) a písm.k) ve spojení s ust.§ 43 odst.2 a ust.§ 56 odst.4 a ust.§ 44b
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen “zákon“) <,>
<br> z v e ř e j ň u j e v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
řád“) a podle § 172 odst.1 správního řádu tento
<br>
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.XX
<br>
<br> I <.>
<br> jímž povoluje podle ustanovení § 56 odst.1 a odst.2 písm.a),b) a c) zákona z důvodu převahy
jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody a dále v zájmu ochrany volně žijících
<br> živočichů,v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a
<br> v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,výjimku ze základních podmínek ochrany
<br> dle § 50 odst.1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného druhu vlka obecného (Canis lupus)
<br> zařazeného dle § 14 odst.2 vyhlášky č.395/1992 Sb.a přílohy č.III této vyhlášky do kategorie kriticky
<br> ohrožený,konkrétně výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje tohoto zvláště
<br> chráněného druhu živočicha,zejména chytat,rušit,zraňovat nebo usmrcovat jedince vlka
<br> obecného,kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při
<br> výskytu problematických jedinců vlka obecného (schváleného deklarací MŽP a MZe č.j <.>
<br> MZP/2023/630/1108 ze dne 5.5.2023 a publikovaného ve Věstníku MŽP,srpen 2023,částka 7,ke
<br> stažení na odkazu: https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2023,dále jen „Pohotovostní plán“) jako
<br> problematičtí (tedy od stupně II.závažnosti sit...

Načteno

edesky.cz/d/7850303

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz