« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - vyrozumění - odložení věci: SZ UMO4/13521/22/Pap

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-13521.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Odbor tajemníka
Oddělení právní a správních činností
Mohylová 1139/55,312 64 Plzeň
<br>
<br> SPISOVÁ ZN.: SZ UMO4/13521/22
<br> Č.J.: UMO4/12255/23
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX
<br> Jaselská 66
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> papackova@plzen.eu
<br>
<br> DATUM: 16.8.2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ
<br> O ODLOŽENÍ VĚCI
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor tajemníka,Oddělení právní a správních činností,jako správní
<br> orgán příslušný podle §§ 60 a 62 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“)
<br> v y r o z u m í v á
<br> podle § 76 odst.3 zákona o odpovědnosti za přestupky osobu dotčenou jednáním podezřelého z
<br> přestupku,že věc odkládá podle § 76 odst.1 písm.f) zákona o odpovědnosti za přestupky,aniž zahájil
<br> řízení o přestupku občanskému soužití podle § 7 odst.1 písm.a) zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých
<br> přestupcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“),kterého se měl
<br> dopustit
<br> XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,sady Pětatřicátníků 20,301 00 Plzeň
<br> (dále jen „podezřelý“)
<br> tím,že:
<br> dne 21.6.2022 v době od 19.55 hod.do 20.00 hod.v prostoru vnějšího parkoviště HM TESCO
<br> v Plzni,ul.Rokycanská 128,měl slovně napadnout Rastislava Vraštiaka,nar.27.2.1975,a to slovy:
<br> „kreténe,ty kriple jeden“.Popsaným jednáním měl podezřelý jinému ublížit na cti tím,že ho měl
<br> zesměšnit nebo ho měl jiným způsobem hrubě urazit <.>
<br>
<br> Dle § 30 zákona o odpovědnosti za přestupky činí promlčecí doba 1 rok,nebo 3 roky,jde-li
<br> o přestupek,za který zákon stanoví sazbu pokuty,jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.Podle
<br> § 31 zákona o odpovědnosti za přestupky promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni
<br> spáchání přestupku.Dnem spáchání přestupku se ro...

Načteno

edesky.cz/d/7849852

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz