« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - INFORMACE O KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÍTANOV 2.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_2_10_2023.pdf (288.89 kB)
Informace o konání zastupitelstva obce
<br> Vítanov
<br>
<br>
Obecní úřad Vítanov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zák.č <.>
<br> 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů informuje o
<br> konání 5.zasedání zastupitelstva obce Vítanov
<br>
<br>
Doba konání: 2.10.2023 (pondělí) v 16:30 hodin
<br> Místo konání: Obecní úřad Vítanov
<br>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení zasedání
2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.Schválení programu
4.Projednání stavu silnice III.Třídy,která prochází obcí
5.Schválení hospodaření obce za 1 až 8/2023
6.Schválení smluv s fy EKO-KOM,SAVE,ČEZ Distribuce,N.Jeníčková <,>
<br> M.Vařejčka
<br> 7.Pozemkové úpravy – směna pozemků
8.Schválení plánu rozvoje obce
9.Zrušení obecně závazné vyhlášky
10.Odpis nedobytné pohledávky
11.Investiční záměry rok 2024
12.Různé a diskuse
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
vyvěšeno : 25.9.2023
<br> sejmuto :
<br>
<br> Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

Načteno

edesky.cz/d/7849208

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz