« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Rozpočtové opatření 11/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove-opatreni-c.-11_2023-15866.pdf
XXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX
<br> SU AU § pol Ná Zd UZ ORJ ORG změna +/- popis změny
<br> 0,00
<br> SU AU § pol Ná Zd UZ ORJ ORG změna +/- popis změny
<br> 231 10 3341 6121 81 75 800,00 rozhlas
<br> 3399 5137 100,00 bezdlužnost
<br> 3745 5021 5 100,00 VZ-ostatní osobní výdaje
<br> 3745 5171 10 000,00 VZ-opravy
<br> 3745 5011 -5 100,00 VZ-mzdy
<br> 3745 5032 -10 000,00 VZ-pojistné na veř.Zdrav.Poj <.>
<br> 5512 5169 5 000,00 JSDH-služby
<br> 5512 5154 -5 000,00 JSDH-el.energie
<br> 5512 5171 135 000,00 JSDH-opravy
<br> 3392 6121 -135 000,00 KD-stavby
<br> 6171 5901 -75 900,00 rezerva
<br> 0,00
<br> SU AU § pol ÚZ změna+/- popis změny
<br> 0,00
<br> Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno,že rozpočtové opatření bylo - nebylo provedeno v souladu
<br> se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů v platném znění
<br> Dne:
<br> příkazce operace: správce rozpočtu:
<br> Celkové zvýšení/snížení výdajů:
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> zvýšení/snížení financování
<br> Celkem zvýšení/snížení financování
<br> Finanční kontrola dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v platném znění
<br> OBEC HORNÍ BOJANOVICE
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> PŘÍJMY
<br> Celkové zvýšení/snížení příjmů:
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne:
<br> Zpracovala:
<br> VÝDAJE

Načteno

edesky.cz/d/7847677


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz