« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - vyrozumění - odložení věci: SZ UMO4/06618/22/Von

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-06618.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Odbor tajemníka
Oddělení právní a správních činností
Mohylová 1139/55,312 64 Plzeň
<br>
<br> SPISOVÁ ZN.: SZ UMO4/06618/22
<br> Č.J.: UMO4/12539/23
<br> XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
<br> nar.XX.X.XXXX
<br> Palackého 203
<br> 344 01 Domažlice
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> vondrakovam@plzen.eu
<br>
<br> DATUM: 24.8.2023
<br>
<br>
VYROZUMĚNÍ
<br> O ODLOŽENÍ VĚCI
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor tajemníka,Oddělení právní a správních činností,jako správní
<br> orgán příslušný podle §§ 60 a 62 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“)
<br> v y r o z u m í v á
<br> podle § 76 odst.3 zákona o odpovědnosti za přestupky osobu dotčenou jednáním podezřelého
<br> z přestupku,že věc odkládá podle § 76 odst.1 písm.a) zákona o odpovědnosti za přestupky,aniž zahájil
<br> řízení o přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst.1 písm.c) bod 4 zákona č.251/2016 Sb <.>,o
<br> některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“),kterého
<br> se měl dopustit
<br> Vojtěch Čonka,nar.3.12.1999,Revoluční 1177/75,312 00 Plzeň
<br> (dále jen „podezřelý“)
<br> tím,že:
<br> dne 15.7.2022 v době od 21.38 hod.do 22.32 hod.měl z blíže nezjištěného místa zasílat
<br> prostřednictvím aplikace Messenger Rolandovi Joachimovi Neumannovi,nar.22.2.1957 zprávy ve
<br> znění: „chcipnete óda pockej“,„chcipnes“,„nutno počkej neska co tě čeká“,„ti zdechces mrtko
<br> skazena“,„zdechni“ a „chcipni“.Popsaným jednáním měl podezřelý úmyslně narušit občanské
<br> soužití tak,že se měl vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání <.>
<br> Správní orgán je toho názoru,že přestupkový spis neobsahuje dostatek takových podkladů,na jejichž
<br> základě by bylo možné obvinit Vojtěcha Čonku ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle
<br> § 7 odst.1 písm.c) bod 4 zá...

Načteno

edesky.cz/d/7799775

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz