« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument110_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument110_2023.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Úřad
<br> městského obvodu Polanka nad Odrou
<br> 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
<br> Odbor
<br> stavební,dopravy a životního prostředí
<br> Úřední deska ÚMDŠa Polanka nad Odrou www.polanka.ez
<br> auf/WW * * - / Vyvěšeno dne: “44% Por/pisamágzž ________
<br> <.>
<br>.: """ „dph:
<br> ZE DNE: 12.09.2023 SPIS ZN.: SZ CJ 02729/2023/2 Žadatel a zmocnitel: Č.13 : CJ 02795/2023/SDaZP/V31 Traťová strojní Společnost,a.s.VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ XXXXXXXX TEL-: XX? XXX XXX Musílkova XXX/XX E—MAIL: lucXe.valkova(cěpolankaostrava.cz 15000 Praha 5 _ Košíře Zmocněnec: SEKNE,spol.s r.o.IČ 62363701 Hamerská 304/ 12 779 00 Olomouc DATUM: 20.09.2023 VYPRAVENO: 21.09.2023
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle š 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení Š 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“),podle 5124,odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách někte- rých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle & 2 zákona č.314/2002 Sb.á š 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou pů- sobností stanoví pro místní komunikace 111.a IV.tř.a pro účelové komunikace v...

Načteno

edesky.cz/d/7799772

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 11. 2023
27. 11. 2023
27. 11. 2023
27. 11. 2023
21. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz