« Najít podobné dokumenty

Městys Cerhenice - Zápis ze zasedání ZM dne 13.09.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cerhenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc07152220230921112925.pdf
ZÁPIS ZE ZVASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MESTYSE CERHENICE ZE DNE 13.09.2023 _ č.j.05/2023
<br> Přítomni: dle prezenční listiny
<br> Omluveni: dle prezenční listiny Neomluvení: Hosté: viz prezenční listina
<br> Dokládá prezenční listina /příloha č.1/ <.>
<br> Program: 1) Schválení programu 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Finanční úřad — podání Žádosti 5) Záměr na pronájem nebytových prostor č.p.580,Nádražní,Cerhenice 6) Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace — Chodník Radimek - Cerhýnky
<br> 7) Dodatek č.3 ke Smlouvě k projektu — Optimalizace vodního režimu vCerhenicích a revitalizace VT Káči
<br> 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene — Cetín a.s <.>
<br> 9) Smlouva o zřízení věcného břemen č.lV-12-6026570/VB/01
<br> 10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č.IV—l2-6031703 ] ]) Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu č.2023-421 12) Stížnost vlastníka nemovitosti č.p.55,Cerhenice
<br> 13) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti — MV ČR
<br> 14) Mimořádné odměny členům zastupitelstva
<br> 15) Dohoda o spolupráci — obecně prospěšné práce
<br> 16) Dodatek č.3 — Toplnfo s.r.o <.>
<br> 17) Škodní událost — CHB Cerhenice — faktura 21222023
<br> 18) Pojištění odpovědnosti — zaměstnanci úřadu
<br> 19) Jednací řád
<br> 20) Zpráva o činnosti starosty
<br> 21) Zpráva o činnosti místostarostů
<br> 22) Různé
<br> 23) Diskuse
<br> 24) Závěr 1.Schválení programu <.>
<br> Starosta zahájil řádné zasedání ZM Cerhenice,které se konalo od 18:00 hodin v Environmentálním centru Cerhenice.Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů ZM,zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.Členové ZM byli seznámeni s programem zasedání.Podle jednacího řádu bylo zasedání řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br> USNESENÍ: Zastupitelstvo městyse Cerhenice po projednání I.konstatuje,že k platnému usnesení zastupitelstva obce,rozhodnutí nebo volbě je nutný souhlas nadpoloviční většiny vš...

Načteno

edesky.cz/d/7799753

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cerhenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz