« Najít podobné dokumenty

Městys Cerhenice - Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cerhenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1c00afb609ad45eea6af5e164fe5be68.pdf
ar'—_,"Ú.—.„DŠIKY
<br> POULÁT'.CFO“ Wilm-
<br> KD h_ ""/É Fir-;“ "ÉLQTVŠ POL!CIE » „nách._|O KRA & <,>
<br> STH _Lf u „ „J“.ro“-“.r wí INSPEKTORÁ'F' - u 230 16 KOLÍN,VACLAVS <.>,<.>.: 1
<br> 1 8.09.2023
<br> Městský úřad odbor dopravy Karlovo námčsli ?
<br> 280 12 Kol'
<br> PFI umislini dopravu-albo znaaani musí
<br> být dnů-inny ndminly dano
<br> v TPES.OZNACEN anovnlcn ulsr
<br> NA PozEMNicn KOMUNIKACICH IILWDANI.“hegemona Sb.v pulnám min]
<br> ! zn.:.131195? Sb.v plnlnům zneni <.>
<br> Z 01an *uhl I'lř'clt'ť'Í KH" „.<.> “— <.>,<.>.<.>.<.>.-M.<.>.W SE 0 “'"“umm.<.> sm w.<.>.».<.> mama,DOPRAVNÍZNAČENÍ »" \ H ll.—\n A! \\\\\\ Cerhanice » Východní.obnova NN,impedance :“: __ __“ W-I NR M <.>,<.> <.>
<br> Návrh DIO -I.etapa
<br> na.„m.<.> u
<br> u,<.> :
<br>.1-v'ko vz Iené ' u ' ** "““—' “' "Mf " " "*" y.p 9 m pas VZOR č.3— protlak pod siinici
<br> < N O EU O:
<br> 'šm: * „
<br> nusaw\.<.> -.<.> —„„.4„._.<.> -.<.> <.>
<br> Karřovo náměstí 78 280 12 KoHn 1.<.> „m._ —_ _10.-%B___.* ' * % SE 0
<br> a 3 2:51 nás) \'šw.h a'! p; -.;: rv:? ní:—4 kN.—\? () a % ::.<.> a :.za m a „z = l;“ (ggg,— © (23% BIVŠ ') ! M % w „ ; | v a H a s J gg VZOR č.2 - výkop v chodniku ! \ < _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ga“ 32 i VZOR 0.4 - protlak pod SIIHICI - knzovatka O \ š &%.2 *r:.:? ED Enza (ogl „ [fi]“ -.- = \"? (23 ' 1 1.">.'t' ETL-“iš % :: 3 $ © » \.©? GJ 3 2 5 % |.<.> Cl r (Š či“ 3 2 3 u POUGIF Čťwí" Wara: „zv „,<.> KH “.<.> - „JÉ :**-“T: GTV! POIJCĚE 79- 9_ 15 FHumlslanidoplaunlhuanačanlmnsi Q'TÍ 'i'" Tří-\'ÍSFP.11.“A IT." __,' "__—___.______ býtduuagny pndmlnkyupna _ \."\ ___._; _._ Hl.; :(,„„Jh Mestsky urad ngzau-omAcENIPRAgggNlL—M "||ng nan-m.<.> -,<.> - <.>,__.:= 0 K.|.-.<.> w.;„oplznom „a „V db ! „„ „stmatafaw 230 16 Kol—IH,VÁCLAV-ŠM 1 1 “ ' O OF dopravy u zn.:.131'1991' Sb.v Hawai" zuůni <.>
<br> ? 8.09.2023
<br> _Ě mg.m iSkin-k.upa.| „> \ Podňblaly i DOPHAVNÍZNAČENI »- - _ _? ' “.“ “__„M ' ' _ :'-_-.-* Cerhanrca- Výdlodnl.obnova NN <.>,:? Wm.!,<,> “L' | M!
<br>.W Návth DIO -I.etapa “"...
doc07150920230921085446.pdf
Městský úřad Kolín 51 Odbor dopravy ;; Ě ] Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I L " tel.: 321 748111 ' e-podatelna: posta©mukolin.cz,web: http:/lwwwmukolincz k ' otín
<br> pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín ll
<br> Maděra a Šípek,spol.s r.o.Vaše čj.(zn.): Bílkova 116 Číslo jednací: MUKOLlN/OD 90033/23-noj 290 01 PODĚBRADY Spisová zn.: OD noj 25155/2023
<br> Počet listů: 1
<br> Příloh/listů:
<br> 1/8
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E—mail: jana.novakova©mukolin.cz IČ: 45144664 Datum: 19.09.2023
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení š77 odst.1 písm.c) a 5124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu spol.Maděra a Sípek,s.s r.o.lČ.: 45144664,Kluk 116,290 01 Poděbrady,po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín — Dl čj.KRPS — 157492-2/ČJ-2023-010406
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici Ill/3294,Ill/3297 a místních komunikacích vCerhenicích vobvodu působnosti zdejšího silničního úřadu zdůvodu stavby kabelového vedení — obnova NN takto:
<br> při realizaci stavby kNN bude na výše jmenovaných komunikacích v Cerhenicích osazeno přechodné dopravní značení dle projektu DlO (8x schéma DIO dle etap stavby),který je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno vsouladu sustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být vsouladu s ČSN EN12899-1.Dopravní značení,které bude v rozporu stouto přechodnou úpravou provozu,bude zakryto nebo přelepeno škrtací páskou.Dopravní značení musí být instalováno odbornou osobou <.>
<br> Městský úřad Kolín — odbor dOpravy si vy...

Načteno

edesky.cz/d/7799752

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cerhenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz