« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 149/2023 OSČ vedoucí Oddělení občanských průkazů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_149_23_OSC_ved.odd.OP.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br>
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.149/2023
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu určitou,po dobu rodičovské dovolené
<br>
<br> v e d o u c í O d d ě l e n í o b č a n s k ý c h p r ů k a z ů
<br> Odbor správních činností
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Řídí oddělení občanských průkazů a zodpovídá za výkon činností daných tomuto oddělení Organizačním
<br> řádem MMB.Provádí úkony v řízení o přestupcích spáchaných na úseku OP,CD a EO a o přestupcích
<br> spáchaných proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více úsecích státní správy podle § 2 zákona
<br> č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,k řízení,o nichž je příslušný OÚORP,tyto projednává a rozhoduje
<br> o nich.Prošetřuje stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu <.>
<br> Provádí správní řízení na úseku občanských průkazů.Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím oddělení <.>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
Platové podmínky: 10.platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících
<br> + příplatek za vedení + odměny <.>
<br>
<br> Termín nástupu: 1.ledna 2024 <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu <,>
<br>  praktická znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti (zákon č.133/2000 Sb.<,>
<br> o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů; zákon
<br> č.269//2021 Sb <.>,o obča...

Načteno

edesky.cz/d/7799587

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz