« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Projednání plánu péče PR Babí doly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02 Babí doly_projednání_obec a MC_příloha.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---
<br> Č.j.: JMK 131681/2023
Sp.zn.: S - JMK 131681/2023 OŽP/Kor
Vyřizuje: Ing.Bc.XXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
Datum: 20.09.2023
<br>
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní
rezervaci Babí doly
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a odst.4 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst.3 zákona,že byl
vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní rezervaci Babí doly na období
2023–2032 <.>
<br> Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště
chráněném území a jeho ochranném pásmu <.>
<br> S návrhem plánu péče se lze seznámit na Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3,4.poschodí,dveře č.415,vždy v úřední dny pondělí <,>
středa od 8 do 17 hod <.>,nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.číslo 541 651
556) a také na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (www.kr-
jihomoravsky.cz) v sekci „Jihomoravský kraj/Odbor životního prostředí/Dokumenty odboru/
Ochrana přírody a krajiny/Projednávané návrhy plánů péče o PR a PP“ pod odkazem
https://jmk.brandcloud.pro/document/111945/219471 <.>
<br> V případě,že ve lhůtě 30 dní ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce neuplatníte své
připomínky u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,máme za to,že
s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území přírodní rezervaci Babí doly na období 2023–
2032 souhlasíte a berete jeho obsah na vědomí <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXX
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> Vyvěšeno dne:__________________ Sejmuto dne:__________________
<...
PP_Babi-doly_2023-2032.pdf
Kontaktní osoba: Mgr.XXXXX XXXXXXXX Adámková,Ph.D.Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Univerzitní kampus Bohunice,Kamenice 5,Brno Pavilon A32/312 Tel.: +420 608 570 351 E-mail: envirop@sci.muni.cz Plán péče o přírodní rezervaci Babí doly na období 2023–2032 Zadavatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno Dodavatel: Ústav botaniky a zoologie,Přírodovědecká fakulta,Masarykova univerzita,Kotlářská 2,611 37 Brno Zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXX Adámková,Ph.D <.>,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX Datum zpracování: listopad XXXX X Obsah X.Základní údaje o zvláště chráněném území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.1 Základní identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.2 Údaje o lokalizaci území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.6 Kategorie IUCN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
02 Babí doly_projednání_obec a MC.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> *KUJMXOPY9WAM*
KUJMXOPY9WAM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.: --- Dle rozdělovníku
Ze dne: ---
Č.j.: JMK 131681/2023
Sp.zn.: S - JMK 131681/2023 OŽP
Vyřizuje: Ing.Bc.XXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
Datum: 20.09.2023
<br> Projednání plánu péče o zvláště chráněné území přírodní rezervace Babí doly
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a odst.4 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“) Vám v souladu s ustanovením
§ 38 odst.3 zákona zasílá oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní
rezervaci Babí doly na období 2023–2032 <.>
<br> Návrh plánu péče obsahuje popis opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve
zvláště chráněném území přírodní rezervaci Babí doly <.>
<br> Na základě ustanovení § 38 odst.3 vydává orgán ochrany přírody před schválením plánu péče
oznámení o možnosti seznámit se s jeho návrhem.Oznámení se zveřejňuje na portálu veřejné správy
a zasílá dotčeným obcím,které je zveřejní na své úřední desce <.>
<br> V příloze Vám zasíláme uvedené „Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče“.Žádáme
Vás o vyvěšení jednoho vyhotovení na úřední desce po dobu 30 dnů a vyznačení data vyvěšení a
sejmutí z úřední desky.Toto vyhotovení zašlete zpět na adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje <,>
odbor životního prostředí,Žerotínovo nám.3,601 82 Brno <.>
<br> Jako dotčená obec (dle § 38 odst.4 zákona o ochraně přírody) máte možnost k návrhu plánu péče
vznést připomínky <.>
<br> V případě,že nám ve lhůtě 30 dní ode dne doručení nesdělíte své připomínky,máme za to,že s
návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Babí doly na období 2023 – 2032
souhlasíte a berete jeho obsah na vědomí <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXX
vedoucí oddělení ochran...

Načteno

edesky.cz/d/7799586

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz