« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh OOP, ul. Menšíkova, Kumpoštova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0363381_23_11_Pril._vykres_D03_Mensikova_Kumpostova.pdf
6/2023
<br> A3INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> 1 : 250
<br> Brno
<br> 679 04 Adamov
<br> ZSPD
<br>
2023-09-21T09:28:39+0200
0363381_23_11_Pril._vykres_D01_Mensikova_Kumpostova.pdf
A
<br> A
<br> C
<br> C
<br> D
<br> B
<br> B
<br> E
<br> E
<br> D
<br> 6/2023
<br> A3INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> 1 : 250
<br> Brno
<br> 679 04 Adamov
<br> ZSPD
<br>
2023-09-21T09:31:38+0200
0363381_23_11_nOOP_Mensikova_Kumpostova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0363381/2023/11 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0433858/2023/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – nově vybudované
<br> komunikace při ul.Menšíkova a Kumpoštova,Brno-Královo Pole– výzva k podávání připomínek
<br> a námitek dotčených osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 16.08.2023 s doplněním 18.08.2023 podání Ing.Vladimíra Pančíka,IČ: 87120305,se
<br> sídlem Komenského 315/15,679 04 Adamov ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích – nově vybudované komunikace při ul.Menšíkova a Kumpoštova,Brno-Královo Pole <,>
<br> v zastoupení žadatele společnosti VIEWPOINT s.r.o <.>,IČ: 08311382,se sídlem Veveří 2216/125,616
<br> 00 Brno a společnosti KOMFORT – byty,s.r.o <.>,IČ: 63478510 se sídlem Křenová 478/72,602 00 Brno <,>
<br> formou výkresu číslo D03,název výkresu: „Situace dopravního značení“,název stavby: „Bytový dům
<br> Menšíkova změna stavby jaro 2023“,datum: „6/2023“,formát: „A3“,stupeň: „ZSPD“,měřítko: „1:250“ a
<br> výkres číslo D01,název výkresu: „Situace dopravního řešení“,název stavby: „Bytový dům Menšíkova
<br> změna stavby jaro 2023“,datum: „6/2023“,formát: „A3“,stupeň: „ZSPD“,měřítko: „1:250“,stavební
<br> vý...

Načteno

edesky.cz/d/7799584

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz