« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/43

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/43
KUJMXOPYI DA2
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK138209/2023 Sp.zn.: S-JMK134743/2023 OD Brno 15.09.2023
<br> OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na silnici 1/43
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,podle 124 odst.4 písm.b) zákona Č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů (dále
XXX XXXXX o silničním provozu),příslušnýorgán státnísprávyve věcech stanovenímístnía přechodné úpraw
provozu na silnicích l.třídy <,>
<br> na základě podnětu právnické osoby SUPER-KRETE XXXXX s.r.o <.>,sídlem Nupaky č.p.494,PSČ 251 01 <,>
iČ 25692810,podaného v zastoupení právnickou osobou DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Brno,Na návsi 11/5 <,>
PSČ62O 00,lČ63471752 (dále jenfirmaSUPER-KRETECZECH s.r.o.),dne 11.09.2023 <,>
<br> v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy v 171 a následujících Části šesté
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní
úpravyv 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> po projednání podnětu (viz,přílohy POl,P02 tohoto stanovení) dle 77 odst.3 zákona o silničním provozu
s dotčeným orgánem,kterým je dle 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie —zde Policie
České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie <,>
Kounicova 24,611 32 Brno <,>
<br> stanovuje podle ust.77 odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici 1/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice
<br> v místě km 3,590 — 5,550 jejího provozního staničení(staničení dle silniční databanky —stav k 01.07.2023) <,>
tj.ve směru jízdy Brno-Svitavy v úseku začínajícím v místě přejezdu středního dělícího pásu za mostem
ev.č.43-005 a končícím cca 50 m za mostem ev.č.43-007 <,>
<br> v katastrálním území lvanovice a Řečkovice (okres Brno-město),kraj Jihomoravský
<br> z důvodu uzavírkysilnice 1/4...

Načteno

edesky.cz/d/7795582

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz