« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opakované veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opakované veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II
2j2
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje B R N O
<br> A
<br> čj.: MMB/0422475/2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace dle 6 odst.1 písm.a),188 odst.3,52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon‘),a 25
odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád‘) oznamuje
<br> opakované veřejné projednání
upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50107-ll
<br> MČ Brno-jih,k.ú.Přízřenice,ul.Moravanská
včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br> Opakované veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br> v pondělí 23.října 2023 v 16:00 hod <.>
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlažĺ <.>
<br> Předmětem změny je prověření možnosti změny funkčních ploch zejména nezastavěného územĺ v návaznosti na
stávající zástavbu podél ulice Vídeňské sloužící převážně pro výrobní,skladovací provozovny,dále také pro
velkoobchodní i maloobchodní provozovny a sídla firem.S rozvojem těchto funkcí bude souběžně řešena dopravní
obsluha území od Moravan i Od ulice Vídeňské <.>
<br> Upravený návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-ll bude vystavený v zasedací místnosti č.360 ve
III.podlaží,Kounicova 67,Brno a bude přístupný od čtvrtka 21.9.2023 do pondělí 30.10.2023 včetně,a dále na
internetové adrese:
Změna ÚPmB B50107-ll — MČ Brno-jih,k.ú.Přízřenice,ul.Moravanská — PUP
<br> Dle 52 odst.2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání,tj <.>
30.10.2023 včetně,může každý uplatnit své připomínky.Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení <,>
oprávněný investor a zástupce veřejnosti zmocněný dle 23 stavebního zákona mohou ve stejné lhůtě podat
námitky,ve kterých musí uvést...

Načteno

edesky.cz/d/7795581

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz