« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
4
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> k
<br> m
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> k
<br> m
<br> 7
<br>
<br> k
<br> m
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 2
<br> 9
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<,> 5
<br> t
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<br> <,>
5
<br> t
<br> 4
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> k
<br> m
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 7
<,>
5
<br> k
m
<br> 1
<br> 0
<br>
k
<br> m
<br> 1
0
k
<br> m
<br> 7
<,>
5
t
<br> 7
<br> <,>
5
<br> t
<br> 7
<,> 5
<br> t
<br> 9
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> k
<br> m
<br> 7
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> silnice I/43
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> BRNO-VENKOV
<br> SITUACE DIO
<br> 2,5 x A3
<br> -
<br> 3
RDS
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 26.8.2023
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> F cs
<br> POZN <.>
<br> 076/2023
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 45042/2023 str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 41545/2023/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 45042/2023
Počet listů: 2 Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,20.9.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání společnosti IDPS s.r.o <.>,IČ: 47537205,Purkyňova 648/125,612 00 Brno zastoupené
společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno,ze dne 28.8.2023 v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č.II/377 (cca od začátku obce
Rohozec po konec obce Rohozec),v obci Rohozec,ve správním obvodu Městského úřadu Tišnov dle
přiložené grafické přílohy - „Kanalizace a ČOV Rohozec – Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t“ zpracované
společností GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno ze srpna 2023 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České
republiky,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště dopravní inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno <,>
ze dne 30.8.2023 pod č.j.KRPB-90522-5/ČJ-2023-0603DI-HUM <.>
<br>
Přechodná úprava provozu bude provedena za n...

Načteno

edesky.cz/d/7792117

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz