« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Veřejná vyhláška OÚPR MMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OÚPR MMB
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0422475/2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje
<br>
<br> opakované veřejné projednání
<br> upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II
<br> MČ Brno-jih,k.ú.Přízřenice,ul.Moravanská
<br> včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
<br>
<br> Opakované veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br>
<br> v pondělí 23.října 2023 v 16:00 hod <.>
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br>
<br> Předmětem změny je prověření možnosti změny funkčních ploch zejména nezastavěného území v návaznosti na
<br> stávající zástavbu podél ulice Vídeňské sloužící převážně pro výrobní,skladovací provozovny,dále také pro
<br> velkoobchodní i maloobchodní provozovny a sídla firem.S rozvojem těchto funkcí bude souběžně řešena dopravní
<br> obsluha území od Moravan i od ulice Vídeňské <.>
<br>
<br> Upravený návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II bude vystavený v zasedací místnosti č.360 ve
<br> III.podlaží,Kounicova 67,Brno a bude přístupný od čtvrtka 21.9.2023 do pondělí 30.10.2023 včetně,a dále na
<br> internetové adrese:
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/7792002

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz