« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Přepeře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1241985254_0_Oznameni o konani verejneho projednavi o navrhu zmeny c. 1 uzemniho planu Prepere.pdf
Obec Přepeře
<br> Přepeře 12,294 04 Dolní Bousov,IČ: 00509311
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: OúPř/8/2023 Vyřizuje: XXXXX XXXXX Přepeře,dne XX.X.XXXX
Z.Klenorová
<br> Obdrží:
<br> Dotčené orgány,krajský úřad,oprávnění
investoři a sousední obce
<br> dle rozdělovníku
<br> Věc: Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu změny č.1 územního plánu
<br> Přepeře
<br>
Obecní úřad Přepeře Vám,jako pořizovatel výše uvedené změny územního
<br> plánu podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),v souladu
<br> s ustanovením § 55b ve spojení s § 52 stavebního zákona a za použití ustanovení §
<br> 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje,že na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Přepeře o pořízení
<br> změny územního plánu zkráceným postupem,zajistil zpracování návrhu změny
<br> č.1 územního plánu Přepeře,jejíž veřejné projednání se bude konat na
<br> obecném úřadě
<br>
<br> dne 23.10.2023 od 17,00 hodin <.>
<br>
<br> Zpřístupnění zpracovaného návrhu změny č.1 územního plánu Přepeře bude
<br> v době od 22.9.do 30.10.2023 (včetně) zajištěno:
<br>
<br> - v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu,a to vždy v úředních hodinách
<br> uvedených na webových stránkách úřadu;
<br> - v elektronické podobě vystavením na webových stránkách úřadu:
<br> http:www//obec-prepere.cz <.>
<br>
<br> Informace pro dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uváděné ve
<br> smyslu ust.§ 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.2 stavebního zákona: Dotčené
<br> orgány uplatní svá stanoviska do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj.do 30.10 <.>
<br> 2023 (včetně) svá stanoviska k návrhu změny.K později uplatněným stanoviskům se
<br> nepřihlíží <.>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje obdrží
<br> v příloze k tomuto dopisu tištěnou dokumentaci návrhu změny č.1 územního plánu
<br> Přepeře,a po vydání stanoviska tím...

Načteno

edesky.cz/d/7789617

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz