« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Zápis č. 9/2023 ze zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 9/2023 ze zasedání zastupitelstva obce
OBEC ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardubický
___________________________________________________________________
<br>
<br> Stránka 1 z 12
<br>
Zápis č.9/2023
<br>
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Rohoznice
<br> (dle §95 zákona č.128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení))
<br> konané dne 14.9.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Rohoznici,kraj
<br> Pardubický
<br>
<br> Přítomni:
<br>
<br> starosta: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> místostarosta: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> zastupitelé: XXXX XXXXXXXXX,Věra Pokorná,XXXXX XXXXXXXX,Ing <.>
<br> arch.Veronika Švadlenková,XXXXX XXXXXXX (dle
<br> prezenční listiny – účast XXX%)
<br> hosté: dle prezenční listiny
<br>
<br>
<br> Zahájení:
<br> Starosta obce v 18:10 hodin zahájil řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce
<br> (1.9.2023) v souladu s § 93 zákona o obcích a přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva
<br> obce a hosty.Následně konstatoval,že je přítomno sedm zastupitelů ze sedmi a zastupitelstvo
<br> obce je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1.Zahájení a schválení pořadu jednání
<br> 2.Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
<br> 3.Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
<br> 4.Servisní smlouva na bezdrátový rozhlas – MOPOS,návrh smlouvy
<br> 5.Darovací smlouva – Komunitní šatník „VOTOČ TO“
<br> 6.Pravidelná revize webových stránek – návrh smlouvy
<br> 7.Pravidelná revize herních prvků na hřišti
<br> 8.Žádost o podporu – Oblastní charita Pardubice
<br> 9.Žádost o podporu – Záchranná stanice Pasíčka
<br> 10.VaK Pardubice – vklady majetku
<br> 11.Informace o odstávce elektrické energie – 19.9.2023
<br> 12.Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
<br> 13.Plnění rozpočtu k 31.7.2023
<br> 14.Rozpočtové opatření č.6/2023
<br> 15.Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru
<br> 16.Oznámení záměru o zřízení věcného břemene
<br> 17.Různé – příspěvky zastupitelů
<br> 18.Diskuze
<br> 19.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardu...

Načteno

edesky.cz/d/7789605

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz