« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění informace poskytnuté dle zákona č. 106-1999 S., cena tepla a teplé vody v obecních bytech
Městská část Brna
<br> Brno-Útěchov
<br> Úřad městské části Brno-Útěchov Adamovská 15/6
<br> 644 00 Brno
<br> |č 44 99 27 85
<br> V Brně dne 20.9.2023
<br> Zveřejnění informace dle zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím
<br> Dne 1.9.2023 obdržela městská část statutárního města Brna Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno (dále MČ),žádost o poskytnutí následující informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím:
<br> „V souladu se zákonem č.106/1999 Sb.žádám o poskytnutí informace o konečných podmínkách (cenách) dodávek tepla a teplé vody,platných bytových v domech,které jsou ve vaší správě v následující struktuře za rok 2021 a 2022: 1 2 3 4 Adresa byt.domu Dodavatel Cena za GJ*) Smlouvu/dohodu (dodatek pro rok) uzavřel/ projednal Rada MČ Zastupitelstvo MČJiný orgán MČ
<br> Cenou za GJ se rozumí XXXXXXX XXXX,uplatněná pro výpočet nákladů za dodávku pro konkrétního plátce (tedy po zohlednění případné dotace nebo podpory poskytované ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SmB resp.kraje,pokud taková byla uplatněna) <.>
<br> Účelem údaje ve si.4 je získat informaci,kdo zodpovídá za akceptování ceny dodávky,kterou požadoval dodavatel.“
<br> Poskytnuté informace:
<br> Vážený pane řediteli <,>
<br> odpovídám na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,jež se týká konečných cen dodávek tepla a teplé vody do obecních bytových domů.Sděluji,že městská část Brno-Útěchov nemá,a XXX neměla ve správě žádné obecní bytové domy či byty,žádné se XXX v městské části Brno-Útěchov nenacházejí <.>
<br> S pozdravem
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> PaedDr.XXXXXXXX XXXXXX tajemník ÚMČ Brno-Útěchov

Načteno

edesky.cz/d/7788527

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz