« Najít podobné dokumenty

Obec Křenek - Oznámení - nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2023 - obec Křenek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vlastník neznámý k 1.8.2023 (12.77 kB)
tabMělník
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Křenek XXXXXX,č.289/3 65
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Křenek 675806,č.630 85
Praha-východ Křenek Křenek OFO Kolínská Věra 1223834206 1 8 615 ostatní plocha ostatní komunikace Křenek 675806,č.630 85
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha ostatní komunikace Křenek 675806,č.214/91 314
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX vodní plocha zamokřená plocha Křenek 675806,č.214/92 315
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha ostatní komunikace Křenek 675806,č.214/93 317
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX vodní plocha zamokřená plocha Křenek 675806,č.214/170 459
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.179 213
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.701 238
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.701 238
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXXX XXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.701 238
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.701 238
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Křenek XXXXXX,č.179 213
Praha-východ Křenek Křenek OFO XXXXXXX...
Nedost.ident.vlastníci k 1.8.23 (181.21 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 4189/S/2023-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/S/12763/2023-HMSO
<br> VYŘIZUJE: Greňová Věra,Mgr <.>
<br> ÚTVAR: 2031
<br> TELEFON: +420 225 776 862
<br> E-MAIL: Vera.Grenova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Křenek
23
27714 Křenek
<br> DATUM: 12.09.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážení <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.srpna 2023 <.>
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1.ledna 2024),do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva,upozorňuji,že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM <.>
<br> Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na
úřední desce Vašeho úřadu,a to nepřetržitě až do data 1.ledna 2024.Seznam nemovitostí,jichž
se tato výzva týká,je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv <.>
Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace,které jim usnadní orientaci
v problematice NIV <.>
<br> Závěrem doplňuji,že u nově nabytého majetku,který státu připadne po 1.lednu 2024,bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.To znamená,že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím,jako jsou například Státní pozemkový úřad <,>
státní podnik Lesy ČR,nebo státní podniky Povodí ...

Načteno

edesky.cz/d/7785570

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz