« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - VÝPIS usnesení ze zápisu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2022 - 2026)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝPIS usnesení ze zápisu 5. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2022 - 2026)
VÝPIS USNESENÍ z zápisu 5.zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (dále také "ZM VÚ"),konaného dne 13.9.2023 v klubovně městyse ve Velkém Újezdě /volební období 2022 - 2026/
<br> Usnesení č.1 k bodu č.2 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje zápis ze 4.zasedání ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.2 k bodu č.3 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.3 k bodu č.4 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu finančního výboru ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.4 k bodu č.5 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd bere na vědomí zprávu výboru pro územní plánování a rozvoj městyse <.>
<br> Usnesení č.5 k bodu č.6 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje zprávu o činnosti Rady městyse VÚ za období od 4.zasedání ZM VÚ <.>
<br> Usnesení č.6 k bodu č.7 pozvánky
<br> Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví městyse parc.č.1943 v k.ú.Velký Újezd za cenu dle znaleckého posudku č.3747-97/23.Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce pod poř.č.17/2023.Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující <.>
<br> Usnesení č.7 k bodu č.8 pozvánky
<br> Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje úplatný převod íd.1/2 pozemku parc.č.1492/1,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Velký Újezd,zvlastnictví ČR — ÚZSVM do vlastnictví městysu Velký Újezd za kupní cenu ve výši 30.000 Kč <.>
<br> Usnesení č.8 k bodu č.9 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd pověřuje radu městyse organizací výběrového řízení na zpracovatele územního plánu <.>
<br> Usnesení č.9 k bodu č.10 pozvánky Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schvaluje finanční dar z rozpočtu městyse Velký Újezd ve výši
<br> 40.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Velký Újezd u Olomouce na restaurování vitráží kostela sv.Jakuba St.ve Velkém Újezdě <.>
<br> Starosta městyse: Ing.Joseflelen /.:.<.> i;.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/7784457

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz