« Najít podobné dokumenty

Praha 18 - RO č. 59,60/23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 18.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO_č._59_60-23
Změna rozpočtu Předkládá: starosta Kučera
<br> Odbor: EO
<br> ZÁPIS z 20.ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
<br> 13.ZÁŘÍ 2023 Mavis)
<br> 1.1 Usnesení č.361/20/23
<br> RMG schvaluje níže uvedené změny rozpočtu:
<br> Zpracovala: Hlubučková
<br> ]) Rozpočtové opatření č.59/23 změna rozpočtu 5 Pol.popis příjem (Kč) výdej (Kč) 3419 2321 Ostatní tělovýchovná činnost -50.000,00 3399 2321 Ostatní záležitosti kulmrypírkví & sdělprostř.„5000030 3419 SXXX Ostatní tělovýchovná činnost 50.000,00 3399 5xxx Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělprostř.50.000,00 2) Rozpočtové opatření č.60/23 změna rozpočtu š XXX.popis příjem (Kč) výdej (Kč) XX XX XXXX Zastupitelstva obcí -38 300,00 3613 6xxx Nebytové hospodářství 37.300,00 2219 óxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1.000,00
<br> 1.2 Důvodová zpráva:
<br> 1.2.1
<br> Legislativní podklady:
<br> — zákon č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze * usnesení ZMČ č.113/22/22
<br> 1.2.2 Odůvodnění předkladu:
<br> 1 <.>
<br> (CPI BYTY,a.s.) do 31.12.2023 <.>
<br> do KÚ v celkové výši 38.3 00 Kč <.>
<br> Úprava rozpočtu na základě smlouvy č.o majetkoprávním uspořádání VK.Ú.Letňany,určena na rozvoj sportu akultury na území Městské části Praha 18 v celkové výši 900.000 Kč.Finanční příspěvek bude poskytnut v 5 splátkách.Nyní jde o první splátku ve výši 100.000 Kč.Druhou splátku ve výši 100.000 Kč poskytne investor
<br> S-2023/95/0376
<br> Úprava rozpočtu na pokrytí úhrady znaleckého posudku ke smlouvě č.S- 2023/98/0375 a správního poplatku * kolku při podání návrhu na vklad
<br> 1.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned,informace na příštím jednání ZMČ 1.4 Zodpovídá: tajemnice * EO,OKS 1,5 Hlasováni: pro 6 proti 0 zdržel se 0
<br> Usneseni bylo přijato <.>
RO_č._59_60-23
Zápis z 20.zasedání
Rady městské části Praha 18
13.září 2023
(výpis)
<br> Změna rozpočtu
Předkládá: starosta Kučera
Odbor: EO Zpracovala: Hlubučková
1.1 Usnesení č.361/20/23
RMČ schvaluje níže uvedené změny rozpočtu:
1) Rozpočtové opatření č.59/23
změna rozpočtu
<br> §
Pol <.>
popis
příjem (Kč)
výdej (Kč)
<br> 3419
2321
Ostatní tělovýchovná činnost
50.000,00
<br>
3399
2321
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
50.000,00
<br>
3419
5xxx
Ostatní tělovýchovná činnost
<br> 50.000,00
<br> 3399
5xxx
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 50.000,00
<br>
<br> 2) Rozpočtové opatření č.60/23
změna rozpočtu
<br> §
Pol <.>
popis
příjem (Kč)
výdej (Kč)
<br> 6112
6909
Zastupitelstva obcí
<br> -38.300,00
<br> 3613
6xxx
Nebytové hospodářství
<br> 37.300,00
<br> 2219
6xxx
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 1.000,00
<br>
1.2 Důvodová zpráva:
1.2.1 Legislativní podklady:
· zákon č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze
· usnesení ZMČ č.113/Z2/22
1.2.2 Odůvodnění předkladu:
1.Úprava rozpočtu na základě smlouvy č.S-2023/95/0376 o majetkoprávním uspořádání v K.Ú.Letňany,určená na rozvoj sportu a kultury na území Městské části Praha 18 v celkové výši 900.000 Kč.Finanční příspěvek bude poskytnut v 5 splátkách.Nyní jde o první splátku ve výši 100.000 Kč.Druhou splátku ve výši 100.000 Kč poskytne investor (CPI BYTY,a.s.) do 31.12.2023 <.>
2.Úprava rozpočtu na pokrytí úhrady znaleckého posudku ke smlouvě č.S-2023/98/0375 a správního poplatku – kolku při podání návrhu na vklad do KÚ v celkové výši 38.300 Kč <.>
1.3 Termín realizace přijatého usnesení: ihned,informace na příštím jednání ZMČ
1.4 Zodpovídá: tajemnice – EO,OKS
1.5 Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato <.>

Načteno

edesky.cz/d/7775350

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 18      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz