« Najít podobné dokumenty

Obec Holotín - Zápis ze zasedání zastupitelstva 5.9.2023 Vyvěšeno: 19.9.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zastupitelstva 4_2023 5.9.2023.docx
Obec Holotín
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Holotín
<br>
<br>
<br> Datum zasedání
5.9.2023
<br> Přítomní zastupitelé
Svoboda,Suchánek,Penkala
<br> Omluvení zastupitelé
Sadský,Beran
<br> Přítomní hosté
Suchánková,Vašíčková
<br>
<br> 1.Úvod
Schválení zapisovatele a ověřovatele – zapisovatel: Penkala ověřovatel: Svoboda
<br> Pro:3
Proti:0
Zdržel se:0
<br>
<br> 2.Program
Bod č.1 – dění na úřadě
Bod č.2- schválení smlouvy EKO-KOM
Bod č.3 – schválení dodatků ke smlouvám k pozemkům v pronájmu obce
Bod č.4 – zrušení vyhlášky č.8 o ochraně nočního klidu z roku 2013
Bod č.5 – schválení navýšení poplatků za psa a za odpady na rok 2024
Bod č.6 – schválení rozpočtového opatření č.3/2023
<br> Hlasování:
<br> Pro:3
Proti:0
Zdržel se:0
<br> Hlasováním všemi hlasy přítomných zastupitelů byl přijat přednesený program zasedání
<br>
<br> 3.Body k jednání
<br> Bod č.1
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s EKO-KOM,a.s <.>,Bartolomějská 90,Pardubice 530 10
<br> Usnesení : č.15/23 Schválení smlouvy s EKO-KOM,a.s.5
<br> Hlasování: -
<br> Pro: 3
Proti:0
Zdržel se:0
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s EKO-KOM,a.s <.>,Bartolomějská 90,Pardubice 530 10
<br> Diskuze: -
<br>
<br>
Bod č.2
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení dodatky ke smlouvám k pozemkům v pronájmu obce
<br> Usnesení : č.16/23 Schválení dodatků ke smlouvám k pozemkům v pronájmu obce
<br> Hlasování:
<br> Pro: 3
Proti:0
Zdržel se:0
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje dodatky ke smlouvám k pozemkům v pronájmu obce
<br> Diskuze:
<br>
<br>
Bod č.3
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení návrh zrušení obecní vyhlášky č.X o ochraně nočního klidu z roku 2013
<br> Usnesení : č.17/23 Zrušení obecní vyhlášky o ochraně nočního klidu
<br> Hlasování:
<br> Pro: 3
Proti:0
Zdržel se:0
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení obecní vyhlášky o ochraně nočního klidu z roku 2013
<br> Diskuze:
<br>
<br>
Bod č....

Načteno

edesky.cz/d/7775240

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz