« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
U–XIII/09/23/ZO | př.4 Z
<br> Zastupitelstvo obce Kunějovice
XXXXXXXX XXXX XXXX
<br> č.j.: OÚKU XXX.4/ZO–U/18–09/2023–Lu |
| 101.2.1 A/10
<br>
U S N E S E N Í č.190.– 199./23
13.zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 18.9.2023
<br> funkční období 2022 – 2026
<br>
Přítomni dle prezenční listiny- zastupitelstvo: 4,hosté: 2
<br> Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:
<br> 1) Schvaluje:
▪ ZO č.190/9 Upravený program jednání XIII [496 kB]
<br>
ZO 191/09 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu XIII.zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
Hlasování o návrhu usnesení:
<br> ▪ USNESENÍ č.191/09/23/ZO
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce po projednání
určuje zapisovatelem zápisu Helenu Ludvíkovou <,>
v o l í ověřovatele zápisu z 13.zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
– XXXXXX XXXXX <,>
<br>
▪ USNESENÍ č.XXX/XX/XX/ZO
Schválení zápisu č.12
Zastupitelstvo obce po projednání
<br>
▪ USNESENÍ č.193/09/23/ZO
Prostor pro vystoupení občanů,veřejnosti
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e 1
<br>
<br>
<br> prostor pro vystoupení občanů,veřejnosti,pevný bod v 18.00 hodin <,>
b e r e n a v ě d o m í
vystoupení občanů,ostatních účastníků zasedání,podané dotazy a informace,připomínky,podněty
<br> ▪ USNESENÍ č.194/09/23/ZO
Záznam z osobního jednání / místního šetření
Zastupitelstvo obce po projednání
<br> ▪ USNESENÍ č.195/09/23/ZO
Cenová nabídka stav.mater.DEK | NAB–550–23–10925
Zastupitelstvo obce po projednání
s c h v a l u j e
1• Cenovou nabídku stavebního materiálu č.550–23–10925,č.j.: OÚKU 242/13–09/2023–Lu <,>
a
2• Objednávkový list č.07/14 – 09/2023,č.j.OÚKU 242.1/14–09/2023–Lu,dodavatel Stavebniny DEK <,>
a.s <.>,p.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,IČO: 03748600 <.>
Předmět požadavku: Materiál na opravu komínů – „Budova OÚ – stavební úpravy stropu,krovu
a střechy“ – dle přílohy – NABÍDKY | NAB–550–23–10925,ze dne 13.9.23.Předpokládaná celková
hodnota zakázky v Kč s DPH Kč 9 667,77...

Načteno

edesky.cz/d/7774844

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz