« Najít podobné dokumenty

Obec Vidice - VV-oznámení zahájení ÚŘ-stavba sítí elektronických komunikací (CETIN)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-096391.pdf [0,14 MB]
*MUKHSP08479840 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> stavební úřad
se sídlem: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*
mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 15.9.2023
Spis.zn.: SÚ.- 096391/2023/Jah
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/109528/2023
Jahodář
327710166
jahodar@mu.kutnahora.cz
<br> CETIN a.s <.>
Českomoravská 2510
190 00 Praha
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510,190 00 Praha <,>
kterého zastupuje Projekting s.r.o <.>,IČO 24707066,Koněvova 2660,130 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 14.8.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> stavba sítí elektronických komunikací NPO 2022 VHCN pro oblast Kolín - Kutná Hora,Vidice <,>
Tuchotice,Karlov t.Doubrava,FTTx_P_NGAV_NIO22_Vidice_VIKUT_OK 11010-110964
<br> na pozemku parc.č.1420 v katastrálním území Dobřeň u Kutné Hory,parc.č.670,479/2,478,654,1 <,>
656/1,4,652/1,680/4,680/3,667 v katastrálním území Tuchotice,parc.č.747/10,747/4,748,728/7 <,>
735/1,61,728/6,728/1,747/11,773/1 v katastrálním území Vidice u Kutné Hory.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - stavba sítě elektronických komunikací (SEK),jedná se o liniovou podzemní a nadzemní (nadzemní
technologické sloupky) stavbu veřejné komunikační sítě.Nově realizovaná úložná trasa (výkop)
v délce 1995m,nově umisťované nadzemní sloupky 3 ks <.>
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 20.10.2023 <.>
<br> K pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/7774569

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz