« Najít podobné dokumenty

Obec Mackovice - Výběrové řízení - pozice vedoucího úředníka – vedoucí odboru investic a technických služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mackovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNAMENI_VR_VEDOUCI_ODBOR_INVESTIC.pdf
Město Znojmo,Obroková 1/12,669 02 Znojmo
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
Tajemník Městského úřadu Znojmo vyhlašuje v souladu s ustanovením § 4 a 7 zákona č.312/2002
<br> Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,(dále jen
<br> „zákon o úřednících“),výběrové řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br>
Druh práce: vedoucí odboru investic a technických služeb
<br> Místo výkonu práce: Znojmo
<br> Pracovní poměr na dobu: neurčitou
<br> Předpokládaný nástup: listopad 2023,příp.dle dohody
<br> Popis pracovního místa: Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně
<br> rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více
<br> místech.Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých
<br> forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory <.>
<br> Zapojení do projektů souvisejících s činností odboru investic a
<br> technických služeb.Řízení a odpovědnost za práci odboru investic a
<br> technických služeb na úseku investiční přípravy a realizace staveb,dale
<br> na úseku čištění města a odpadového hospodářství.Komplexní
<br> zajišťování vedení evidence majetku města v rozsahu jednotlivých agend
<br> odboru investic a technických služeb do doby předání k zaevidování do
<br> centrální evidence majetku města.Komplexní odpovědnost za přípravu a
<br> zadávání veřejných zakázek v působnosti odboru apod <.>
<br>
<br> Platové zařazení: 11.platová třída,zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
<br> č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách
<br> a správě,v platném znění,a nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
<br> o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
<br> a správě,v platném znění <.>
Základní předpoklady:
- státní občanství ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
- XXX XXX.XX let <,>
<br> - svéprávnost <,>
- bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
<br> Kvalifikační požadavky:
...
Oznámení o prodloužení výběrového řízení - referent-ka odbor investic a technických služeb.pdf
Město Znojmo,Obroková 1/12,669 02 Znojmo
<br>
Oznámení o prodloužení vyhlášení výběrového řízení do 04.10.2023
<br>
Tajemník Městského úřadu Znojmo v souladu s ustanovením § 4 a 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění,(dále jen
<br> „zákon o úřednících“),oznamuje prodloužení výběrové řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br>
Druh práce: referent/referentka odboru investic a technických služeb
Místo výkonu práce: Znojmo
Pracovní poměr na dobu: neurčitou
Předpokládaný nástup: listopad 2023,příp.dle dohody
Popis pracovního místa: Zajišťuje přípravu investičních akcí,zpracování investičních záměrů
<br> podle zadání,způsobu financování,projektové přípravy apod.;
<br> zajišťuje realizaci investičních akcí včetně dozorování průběhu
<br> realizace investic,výběr a koordinace dodavatelů a jiných
<br> účastníků stavby; přebírá práce,připravuje,uzavírá a provádí
<br> změny smluv; prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace;
<br> zpracovává zápisy a protokoly o předání staveb,zajišťuje odstraňování
<br> nedostatků v průběhu jejich realizace; průběžně kontroluje čerpání
<br> finančních prostředků z rozpočtu; provádí kontrolu formální úplnosti
<br> zpracované projektové dokumentace dle zadání <.>
<br>
Platové zařazení: 10.platová třída,zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
<br> č.222/2010 Sb <.>,o katalogu prací ve veřejných službách
<br> a správě,v platném znění,a nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
<br> o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
<br> a správě,v platném znění <.>
Základní předpoklady:
- státní občanství ČR,příp.cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> - XXX XXX.XX let <,>
<br> - svéprávnost <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
- ovládání jednacího jazyka <.>
<br>
<br> Kvalifikační požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebnictví nebo
<br> - vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnic...

Načteno

edesky.cz/d/7774385

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mackovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz