« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Kalná - Velkoobjemový a nebezpečný odpad 07.10.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Kalná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad 07.10.2023
Obecní úřad v Horní Kalné oznamuje přistavení
VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU
<br> pro odvoz velkoobjemového komunálního odpadu
<br>
Kontejner bude přistaven u horního kravína K2
Kontejner bude přistaven od pátku 6.října 2023 do XXXXXX X.října XXXX
<br>
Do kontejneru NEPATŘÍ mimo jiné: Do kontejneru PATŘÍ např.:
- dřevo - starý nábytek
- nebezpečný odpad - koberce,linolea
- železo - sanitární keramika
- stavební suť - staré matrace
- bioodpad - staré sportovní náčiní
- plast,sklo,papír - rozbité vybavení domácností
<br> Zastupitelstvo obce rozhodlo o přistavení pouze jednoho kontejneru,a to
<br> z důvodu nenaplnění dvou kontejnerů při minulých svozech <.>
<br>
<br>
Prostor u kontejneru bude monitorován
<br>
Nabídka kominických prací 9.- 10.října 2023
Kominictví Sedláček Hostinné a Vondra Čistá u Horek nabízí pro občany
Horní Kalné čištění komínů <.>
Zájemci pište SMS na tel starostky: 731 180 135 <.>
Napište příjmení a číslo popisné <.>
Kominíci Vás 9.nebo 10.října 2023 navštíví,případně Vás budou
telefonicky kontaktovat a domluví se s Vámi na termínu návštěvy <.>
<br>
<br> OTOČTE
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 19.09.2023
Bude sejmuto: 08.10.2023
Sejmuto:
<br>
<br> SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
<br> v sobotu 7.října 2023
sbírat se bude nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu,např.: olejové
filtry,znečištěný obalový materiál,olověné akumulátory,výbojky,zářivky,textilní
materiál znečištěný organickými škodlivinami,staré nátěrové hmoty,odpadní oleje <,>
odpad rtuti,monočlánky,elektrospotřebiče,televizory,chladničky,mrazničky <.>
<br> PROSTRANSTVÍ VEDLE ŠKOLY čp.45 od 9:00 do 10:00 hod <.>
<br> Odpad přineste v tomto čase osobně – nelze jej odkládat na stanoviště předem,ani po
odjezdu vozidla,z důvodu jeho nebezpečnosti!!!
Žádáme občany,aby využili této možnosti sběru nebezpečného odpadu a podpořili tak
zájem obce chránit naše životní prostředí před nežádoucími účinky způsobené
nesprávnou likvidací tohoto odpadu <.>
<br>
Sběr elektroodpadu,bude využit na podporu SDH Horní Ka...

Načteno

edesky.cz/d/7774384


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Kalná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz