« Najít podobné dokumenty

Obec Vranov (Benešov) - Záměr obce Vranov - prodej části pozemku pac. č. 826/1 v k. ú. Vranov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vranov (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Vranov - prodej části pozemku pac. č. 826/1 v k. ú. Vranov
Obecní zastupitelstvo ve Vranově vyhlašuje ve smyslu & 39,odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Záměr obce Vranov Prodej majetku obce Vranov.Obec Vranov vyhlašuje záměr o prodeji části pozemku o výměre 72 m².Jedná se o část pozemku parc.č.826/1 v k.ú Vranov o celkové výměře 2052 m².Dělení pozemku je provedeno geometrickým plánem č.658-80/2023 od firmy GSG spol.s.r.o <.>,Tiskařská 10,108 28 Praha 10.Občané mohou předložit na Obecní úřad své nabídky ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce.Po uplynutí 15-ti denní lhůty rozhodne v této věci Obecní zastupitelstvo obce Vranov.Starosta: Místostarosta: Vyvěšeno: 19.9.2023 Sejmuto: Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 2023-09-18T17:04:36+0200 XXX XXXXXXXX XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX XXXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/7774368

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vranov (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz