« Najít podobné dokumenty

Obec Markvartice (Jičín) - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Markvartice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Markvartice (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace.pdf (263.82 kB)
OBEC MARKVARTICE
<br> Markvartice 59,PSČ 507 42,okres Jičín,IČO: 00271802 tel.493 577 117,mobil: 724 180 461
<br> e-mail: uradíQmarkvarticejccz
<br> &%
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
<br> Obecní úřad Markvartice v souladu s ustanovením % 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Markvartice.svolaného starostkou obce Bc.Hanou Zórklerovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br> Doba konání:
<br> Markvartice — na sále v hostinci U Markvarta,č.p.26 26.9.2023 od 19.00 hodin
<br> Navržený program: 1) Schválení programu
<br> 2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
<br> 3) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
<br> 4) Zřízení věcného břemene
<br> 5) Dodatek č.1 — Kanalizace Příchvoj
<br> 6) Příkazní smlouva ERV — akce VDJ Skuřina — Hřmenín ?) Příkazní smlouva IM Projekt — MŠ Markvarice
<br> 8) Dodatek č.1 SFŽP — prodloužení akce VDJ Skuřina — Hřmenín 9) Žádost o prominutí pachtovného
<br> 10) Povolení kácení stromů
<br> ll) Rozpočtové opatření 09/2023
<br> 12) Diskuze
<br> 13) Závěr
<br> V Markvarticích dne 19.9.2023
<br> starostka obce Markvartice Bc.Hana Zórklerová
<br> Vyvěšeno naúředni desce dne: "- 9 »DQ- 2923 Jménapodprssfvfuqmaomi Mbaruqý OBEC MARKVARTICE
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Jméno,podpis:
<br> Markvartice 59 507 42 Markvartice IČO: 002 71 802 Tel.493 577117,724 180461

Načteno

edesky.cz/d/7774284

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Markvartice (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz