« Najít podobné dokumenty

Obec Jindřichov (Přerov) - Oznámení o konání VII. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jindřichov (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
OBEC JINDŘICHOV
Obecní úřad Jindřichov
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
Obecní úřad Jindřichov
v souladu s ustanovením zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) v platném znění <,>
<br> informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Jindřichov
<br>
<br>
v pondělí 25.9.2023 v 19.30 hodin v obecním sále
<br> navržený program:
1) zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) schválení programu
3) plnění usnesení z minulého zasedání
4) prodej a pronájem pozemků
5) smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do
<br> obecního systému odpadového hospodářství
6) dodatek ke smlouvě o umístění a provozování kontejneru (kontejner na textil)
7) aktualizace rozvojového dokumentu obce
8) doplnění sítě vodovodu a kanalizace
9) rozpočtová opatření
10) různé,diskuse
11) přečtení přijatých usnesení,závěr
<br>
<br>
v Jindřichově,dne 15.9.2023
<br>
XXXXXXX XXXXX
starosta
<br>
<br>
<br>
vyvěšeno dne: 15.9.2023 podpis …………………
sejmuto dne: ………………… podpis …………………

Načteno

edesky.cz/d/7774265

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jindřichov (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz