« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Kostel - Veřejné zasedání ZO Nový Kostel dne 27. 9. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Kostel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC NOVÝ KOSTEL
<br> INFORMACE
<br> (: KONÁNÍ VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ KOSTEL
<br> Obecní úřad Nový Kostel vsouladu s ustanovením š 93 Odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích,v platném znění,informuje O konání zasedání Zastupitelstva Obce Nový Kostel <.>
<br> Místo konání: Kulturní dům v Novém Kostele Doba konání: středa 27.září 2023 od 17:00 hodin Návrh programu:
<br> QWPWNH
<br> 10.11.12.13.14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16.17 <.>
<br> V Novém Kostele dne 19.9.2023
<br> Zahájení
<br> Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Kontrola usnesení
<br> Schválení programu
<br> Informace starostky
<br> ČEZ Distribuce,a.s.- Smlouva O budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a dohodu O umístěnístavby č.IV—12-0021297/02
<br> EKO-KOM a.s — Smlouva O spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do Obecního systému odpadového hospodářství
<br> JUDr.Vlasta Dohnalová —Smlouva přikazní+ plná moc
<br> Kontrola a Oprava komínů v Novém Kostele — panelové domy č.p.108,109,110,111,112,113 a 117
<br> Dokončení parkoviště na p.p.č.135 v k.ú.Nový Kostel
<br> Schválení objednávky na pořízení a montáž plechových garáží na p.p.č.135 v k.ú.Nový Kostel Schválení záměru prodeje části pozemku p.č.4 v k.ú.Horka O výměře 131 rn2 dle GP Schválení záměru prodeje části pozemku p.č.676 v k.ú.Božetín O výměře 56 m2 dle GP Schválení záměru pronájmu části pozemku p.č.82/1 v k.ú.Hrzín u Nového Kostela O výměře 300 m2
<br> Prodej,pronájem Obecního majetku Různé,diskuze
<br> Závěr
<br> lng.Gabri la Mlezivová,tarostka Obce
<br> Vyvěšeno dne: 19.9.2023
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/7774262

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Kostel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz