« Najít podobné dokumenty

Obec Střeň - Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŘEPA Unčovice.pdf [0,70 MB]
cástečná uzavírka sil.ll/635,lll/354g,11114465,111446,lt|l4473,lll/44613 a MK.B.it (e \ RP STERNBERK RP LITOVEL LEíci n 5kl r'lň It ST'[NOVENO *ad l-lnrlra i.#il,č.j <.>,L tr 24,í,<,>,tq./r":.<.> " DATUM: 1{-rls!nrl Štěpánov OLOMOUC rF:.;a1r.H í,r,t /i:-t iiit,i ;iitj:r:(1,i I,{ '"ť ž # í I t t,lilu!-t9]r { { t Ě;.Í Litovel 1 -lúi}Čai\ Dne 05.09.2023 noponuČult KRPM-1 265 a7 -2l Č J -2023- 1 40506 MĚsT$ď ÚÉao llŤovgt '**.{ffi;#ffiíflI,{ur,liffi oú-Errbv'eri U ('4)) ffii{ i:t.t tl {1i'1.<.> iiir,í ť ť I i *.{u.& {Á N] q +€ÝYN o N,': [o š- B o8ON StP W> o;; !x Ňb};- řB s'r ^loH o o Vvpracoval'Veiserlukáš : :o J 8 uypracoval'VeiserLukášN5' E"t"tt' rz'z"iozl &%BoDAfr! - *v--**"* Částečná uzavírka sil.lt/635' tlll3549.i ll114465,1U446,llll4473,llli{4613 a MK.<,>
23 - ZNAK - ŘEPA Unčovice.pdf [0,23 MB]
ID datové schránky: 4rub4s3
<br> Město Litovel
IČO: 00299138
č.účtu: 3620811/0100
<br> ID datové schránky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111
<br> Email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Litovel
Odbor dopravy
Nám.Př.Otakara 777/2,784 01 Litovel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Litovel,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),obdržel dne: 08.09.2023 od Zemědělského družstva Unčovice <,>
Unčovice 53,784 01 Litovel,IČO: 001 47 630,zastoupeno na základě plné moci Dopravní značení
Svoboda,Olomouc s r.o <.>,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany,IČO: 278 48 116,žádost o stanovení
přechodné úpravy provozu na sil.II/635,MK vedoucí z obce Střeň k sil.II/446 a MK vedoucí z Litovle <,>
část Mezice do Litovle,část Unčovice ve správním obvodě ORP Litovel,z důvodu provádění sezónních
prací v zemědělství – nakládky cukrové řepy z pole do nákladního prostoru přistavených nákladních
automobilů stojících na silnici.K žádosti ke stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo
předchozí písemné doporučení dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územní odbor Olomouc,DI,Kosmonautů 10,771 36 Olomouc,ze dne: 05.09.2023 pod č.j.:
KRPM-126507-2//ČJ-2022-140506 <.>
<br>
Městský úřad Litovel,odbor dopravy,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů („dále jen správní řád“)
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo přechodné úpravy: sil.II/635,MK vedoucí z obce Střeň k sil.II/446,a MK...

Načteno

edesky.cz/d/7773968

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz