« Najít podobné dokumenty

Obec Beňov - Program 7. zasedání ZO dne 26. 9. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Beňov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_7_zasedání_ZO_26_9_2023.pdf [0,08 MB]
Vyvěšeno: 19.9.2023
Sejmuto: 27.9.2023
<br> XXX XXXXXX,starosta
<br> Obec Beňov
<br> Informace
o konání 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Beňov
<br> Místo konání: Zasedací místnost v budově Obecního úřadu Beňov č.p.3
<br> Doba konání: 26.9.2023 v 19:00
<br> Program
1.Zahájení,schválení programu 7.veřejného zasedání,volba ověřovatelů zápisu
2.Projednání a schválení Usnesení z veřejného zasedání ze dne 8.8.2023
3.Studie proveditelnosti podle Modelu Živá krajina
4.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - ČEZ
<br> Distribuce a.s.- připojení pozemků p.č.689/1,689/3,689/4,689/2 v k.ú.Beňov
5.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce,a.s.- pozemek p.č.133/7 v
<br> k.ú.Beňov
6.Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - ČEZ Distribuce,a.s.- pozemek p.č.668/23 v
<br> k.ú.Beňov
7.FV na ČOV Beňov - II.etapa - oslovení firem k podání nabídky
8.Projektová dokumentace - Podstavec sochy arcibiskupa A.C.Stojana
9.Veřejná zakázka "Kanalizace za beňovským potokem" - seznámení s výsledkem hodnocení
<br> nabídek,výběr zhotovitele
10.Veřejná zakázka "Kanalizace za beňovským potokem" - Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem
<br> Všeobecné informace
Geroy Ultimatum - 7.- 8.10.2023
Volné pobíhání psů
Dodržování nočního klidu
<br> Kulturní,společenské akce
Turnaj mládeže o Pohár starosty obce - FC Beňov
Mše svatá k příležitosti 100 let od úmrtí A.C.Stojana
Předhodová taneční zábava - SDH Beňov (23.9.)
Myslivecká vycházka (25.11.)
Vánoční výstava (25.-26.11.)
Rozsvícení vánočního stromu (2.12.)
Vánoční koncert ADD GOSPEL (13.12.)
<br> Diskuze,závěr

Načteno

edesky.cz/d/7773948

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Beňov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz