« Najít podobné dokumenty

Obec Mokrovraty - MěÚ Dobříš - Veřejná vyhláška (úprava provozu na pozemních komunikací v Pouštích)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mokrovraty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty: Úřední deska: Mokrovraty 
Adresa:
   
Napište nám
Zpráva pro úřad Jméno E-mail   Váš prohlížeč nepodporuje javascript.Není možné ověřit,zda nejste robot,a proto nepůjde formulář odeslat <.>
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
 
23-80680_Mokrovraty,_Pouště_-_P2,_P4,_P6,_IZ8a,b_(PROZNAK),_MK.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Oddělení výstavby
Úsek dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 02.08.2023
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00XTZ19 Obec Mokrovraty
<br> Mokrovraty 92
262 03 NOVÝ KNÍN
<br> ČJ.: MDOB 80680/2023/Von
SPIS.ZN.: MDOB/13152/2023/VŽP
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: vonasek@mestodobris.cz
<br> DATUM: 18.09.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
- STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Dobříš,Odbor výstavby a životního prostředí,Oddělení výstavby,Úsek dopravy
a silničního hospodářství,podle § 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) jako orgán státní správy ve věcech provozu na po-
zemních komunikacích (dále jen orgán státní správy),na základě žádosti ze dne 02.08.2023 po-
dané právnickou osobou – obcí Mokrovraty,se sídlem Mokrovraty 92,262 03 Nový Knín,IČO
00242764,zastoupenou na základě písemně udělené plné moci ze dne 02.08.2023 společností
PROZNAK Příbram,s.r.o <.>,se sídlem Náměstí 55,262 42 Rožmitál pod Třemšínem,IČO
25796402,v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.části šesté zákona
č.500/2001 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5
zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> v tomto rozsahu:
1.Komunikace: místní komunikace na k.ú.Pouště (obec Mokrovraty) <.>
2.Místo: Mokrovraty,část Pouště <.>
3.Předmět úpravy: a) osazení svislých dopravních značek P1,P2,P4 a P6 v křižovatkách komu-
<br> nikací <,>
b) os...
7x_situace_(P1,_P2,_P4,_P6,_B20a,_IZ8a).pdf
NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> místoúpravyDZ
<br> P
4
<br> E
2
b
<br> P
2
<br> E
2
b
<br> P2
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
<br> P4
<br> E2b
<br> P2
<br> E2b
<br> P4
<br> E2b
<br> P
4
<br> E
2
b
<br> DoplnìníDZ:2xP2+E2b DoplnìníDZ:2xP4+E2b
<br>
<br> NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> P
4
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> P4
<br> P2
<br> místoúpravyDZ
<br> P
4
<br> P2
<br> P2
<br> DoplnìníDZ:2xP2
<br> DoplnìníDZ:2xP4
<br>
<br> NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> P2
<br> P
4
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> místoúpravyDZ
<br> DoplnìníDZ:1xdopravnízrcadloorozmìru800x600mm
<br> D
O
<br> P
R
<br> A
V
<br> N
Í
<br> Z
R
<br> C
A
<br> D
LO
<br> 80
0X
<br> 60
0
<br> DOPRAVNÍ
ZRCADLO
800X600
<br> 800mm 6
0
<br> 0
m
<br> m
<br> smìrvýhleduzrcadla
<br> P4
<br> P2
<br> DoplnìníDZ:1xP2
<br> DoplnìníDZ:1xP4
<br>
<br> NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> DoplnìníDZ:1xP6+E2a+vodorovnéDZ-V6b-pøíènáèárasouvislásnápisemSTOP
<br> místoúpravyDZ
<br> P6
<br> P6
<br> DOPRAVNÍ
ZRCADLO
1000X800
<br> 1000mm 8
0
<br> 0
m
<br> m
<br> smìrvýhleduzrcadla
<br> DoplnìníDZ:1xdopravnízrcadloorozmìru1000x800mm
<br> DOPRAVNÍ
ZRCADLO
1000X800
<br> P
2
<br> P2
<br> DoplnìníDZ:1xP2+E2a
<br> E
2
a
<br> E2a
<br>
<br> NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> P2
<br> místoúpravyDZ
P
<br> 2
<br> P4
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B20a
<br> 50
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> DoplnìníDZ-P2
<br> DoplnìníDZ-B20a-50km/h-2x-ukøižovatky
<br>
<br> NávrhúpravytrvaléhoDZnaMKvobciMoktrovraty-Pouštì
<br> NávrhdoplnìnítrvaléhoDZnaMKvobciMokrovraty-Pouštì
<br> místoúpravyDZ
<br> B20a
<br> 50
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> DoplnìníDZ-B20a-50km/h
<br>
<br> IZ
4
a
<br> P
O
<br> U
Š
<br> TÌ
S
<br> távající
<br> IZ4a
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7773935

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mokrovraty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz