« Najít podobné dokumenty

Obec Lovčice (Hradec Králové) - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Lovčice-Běrunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lovčice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka Lovčice-Běrunice
Odbor dopravy
<br>
<br>
Město Poděbrady IČO: 00239640 | DIČ: CZ00239640 Úřední hodiny:
Jiřího náměstí 20/I telefon: 325 600 211 Pondělí 8:00 – 17:00 hodin
290 31 Poděbrady datová schránka: 3qrbxg3 Středa 8:00 – 17:00 hodin
www.mesto-podebrady.cz e-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
<br>
<br> Vaše značka:
ze dne:
Spisová značka: MEUPDY/0057405/DOP/2023/SGL
Číslo jednací: MEUPDY/0063390/DOP/2023/SGL
Jednoznačný ID: MUP160005998776
Skartační režim: S/5
<br>
ČNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764
27201 Kladno 1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXX Glattová
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: gombikova@mesto-podebrady.cz
Datum: 13.09.2023
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Poděbrady,odbor dopravy,rozhodující v přenesené působnosti podle ust.§ 61 odst <.>
1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,resp.stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikacích podle ust.§ 124 odst.1) a 6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o provozu na
pozemních komunikacích),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti firmy ČNES dopravní
stavby,a.s <.>,se sídlem Milady Horákové 2764,272 01 Kladno – Kročehlavy,IČ 477 81 734 <,>
zastoupenou na základě plné moci ze dne 21.8.2023 firmou 3K značky s.r.o <.>,se sídlem Jiráskova
1519,251 01 Říčany u Prahy,IČ 250 56 271,po předchozím stanovisku Policie České republiky <,>
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,Územního odboru vnější služby Nymburk <,>
Dopravního inspektorátu,Boleslavská 1831,288 29 Nymburk,vydaném pod č.j.: KRPS-214017-
2/ČJ-2023-010806 ze dne 5.září 2023 <,>
<br> stanovuje
firmě ČNES dopravní stavby,a.s <.>,se sídlem Milady Horákov...

Načteno

edesky.cz/d/7773932

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lovčice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz