« Najít podobné dokumenty

Obec Lovčice (Hradec Králové) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lovčice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.8.2023
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/436045/2023 OD1/Rou
<br> MMHK/487073/2023
<br>
<br> 3K značky s.r.o <.>
<br> Jiráskova 1519
<br> 251 01 Říčany
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 1.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Lovčice u Nového Bydžova
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH - 87900 - 2/ČJ - 2023 -
050206 ze dne 31.8.2023
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.pro přechodnou úpravu
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
provozu na silnici II/611,III/32819,III/32415 k.ú.Lovčice u Nového Bydžova následující dopravní
značení:
<br> viz příloha - situační plánky
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br> Platnost úpravy: od 12.9.2023 - do 18.10.2023
<br> Důvod: oprava povrchu komunikace silni...

Načteno

edesky.cz/d/7773930

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lovčice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz