« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Záměr obce pronajmout pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr pronájmu pozemků.pdf (242.99 kB)
Obec Úholičky Obecní úřad Úhoiíčky Náves 10,252 64 Uholíčky okres Praha - západ
<br> tel.220930641
<br> Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky podle 5 39,zákona č.128/2000 Sb <.>,zákona 0 obcích
<br>,Záměrem obce Úholičkyje pronajmout'obecní pozemky p.č.334/28 a 334/29 v k.ú.Úholičky,zapsané v KN na LV 10 001 pro k.ú.Uholičky,obec Uholičky.Pozemky Se nachází u RD čp.77 v uiici V Chaloupkách a mají výměru 123 m2 a 38 m2.<.>
<br> /
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX.starostka obce Uholičk
<br> vyvěšeno na úřední fyzické a elektronické desce: 19.9.2023 sejmuto: 5.10.2023
<br> ]ČO : 00 64 07 27 Bankovní spojení: 0388046389/0800 Česká spořitelna,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/7773763

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz