« Najít podobné dokumenty

Obec Tmaň - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tmaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20230919120537.pdf
<.> I— lllBBíUUíl
<br> Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 18.09.2023 MBE/67911/2023/DOPR- 00874/2023/DOPR/3 Mgr.Martina Vacinová/ doprava10©muberoun.cz VaM 311654324
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,<.> OPAIRENI OBECNE POVAHY,STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádostí 66 Location s.r o,Zenklova 230/66 182 00 Praha 8,IČ: 02593866 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun dopravního inspektorátu,pod c.j.: KRPS- 227704- 4/ČJ- 2023- 010206
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu natáčení seriálu „ Krimi Zurich 20/21“,dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4-13).Dopravní značení bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které je součástí tohoto stanovení (viz.str.4),v souladu s TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Místo: Ill/11545 111/1 1544 křižovatka „pěticestí“ lII/l 1546 Termín: úplná uzavírka 25.9.2023 17:00 až 20:00 26.9.2023 09:00 až 21:00 ve krátkodobých uzavírek 5-10 min term ín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace
<br> IILUOII1.<.> lt.<.> -INOD-L'IÚLUOllíilln.<.>.-\OIIL'OILUOIDŠOIILIOIHQ.<.>
<br> Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště:
<br> Husovo nám...

Načteno

edesky.cz/d/7773538

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tmaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz