« Najít podobné dokumenty

Obec Dobratice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobratice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
2xA4Zastávka BUS
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX XX.X.XXXX
<br> X
Přechodné dopravní značení
<br> Oprava žel.přejezdu P8325 <,>
Hnojník
<br> Provizorní zastávka BUS
<br> S
<br> IJ4c
<br> IJ
4c
<br> IJ4b
<br> IJ
4b
<br> 10
m
<br> 30
m
<br> B
28
<br> B
28
<br> B
2
8
<br> E
8d
<br> E
8d
<br> E
8
d
<br> Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno 7 dní
před zahájením stavby <.>
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> M
K
<br> MK
<br> M
K
<br> I/68H
<br> Situace
<br> Detail 2
<br> Detail 1
<br> Detail 1
<br> Detail 2
<br>
2: BUS
Prechodne_dopravni_znaceni_-_zastavka_BUS-1
2xA4Zastávka BUS
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX XX.X.XXXX
<br> X
Přechodné dopravní značení
<br> Oprava žel.přejezdu P8325 <,>
Hnojník
<br> Provizorní zastávka BUS
<br> S
<br> IJ4c
<br> IJ
4c
<br> IJ4b
<br> IJ
4b
<br> 10
m
<br> 30
m
<br> B
28
<br> B
28
<br> B
2
8
<br> E
8d
<br> E
8d
<br> E
8
d
<br> Dopravní značení B28 s datem platnosti bude umístěno 7 dní
před zahájením stavby <.>
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> M
K
<br> MK
<br> M
K
<br> I/68H
<br> Situace
<br> Detail 2
<br> Detail 1
<br> Detail 1
<br> Detail 2
<br>
2: BUS
Stáhnout
6xA4Úplná uzavírka silnice III/4761
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX XX.X.XXXX
<br> X
Přechodné dopravní značení
<br> Oprava žel.přejezdu P8325 <,>
Hnojník
<br> Objízdná trasa
<br> Uzavřený žel.přejezd
<br> S
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> III/4761
<br> MK
<br> III/0
482
<br> 1
<br> III/04821
<br> II/648
<br> III/4762
<br> I/68H
<br> II/474
<br> M
K
<br> MK
<br> I/68H
<br> Situace
<br> IS
11
<br> a
<br>
IS11a
<br> IS
1
1
a
<br>
IS11a
<br> IS
1
1
a
<br>
IS11a
<br> IS
11
<br> a
<br>
B24a
<br> B2
4b IS1
<br> 1c
<br> IS
1
1
b
<br> /K
o
m
<br> o
rn
<br> í
<br> L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS
11
<br> b
<br> /H
n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
1
1
b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
1
1
b
<br> /K
o
m
<br> o
rn
<br> í L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS
11
<br> b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
11
<br> b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
11
<br> b
/H
<br> no
jn
<br> ík
<,>
<br> Ko
m
<br> or
ní
<br> L
ho
<br> tk
a/
<br> IS
11b /H
<br> nojník <,>
<br> K
om
<br> orní Lhotka/
<br> IS
1
1
b
/
K
<br> o
m
<br> o
rn
<br> í
L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS11b /Hnojník/
<br> IS
11
<br> b
/K
<br> o
m
<br> o
rn
<br> í
<br> L
h
o
tka
<br> /
<br> IS
11
<br> b
/H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS11b
<br> /Komorní Lhotka/
<br> IP10a
<br> IP
1
0
a
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP
10
<br> a
<br> IP
10a
<br> E3a/530m/
<br> E
3
a
/5
<br> 3
0
m
<br> /
E3a/530m/
<br> E3a/530m/
<br> B2
<br> B2
<br> B2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B2
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> IP
4
bIP
<br> 4
b
<br> IP
4
b
<br> IP
4
b
<br> IP4b
<br> B4 /3,5t/
<br> B4 /3,5t/
<br> IS
1
1
c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> Z2+B
1+1xV
<br> S
-1+E
<br> 13
<br> /M
im
<br> o vozidla stavby/
<br> Z2
+B
<br> 1+
1x
<br> V
S
-1
<br> +E
13
<br> /M
im
<br> o
vo
<br> zi
dl
a
<br> st
av
<br> by
/
<br> M
IM
<br> O
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
DE
<br> L
<br> ST
AV
<br> BY
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 7
...
Prechodne_dopravni_znaceni_-_situace_a_objizdna_trasa-1
6xA4Úplná uzavírka silnice III/4761
<br> Vypracoval:
<br> Název akce:
<br> Název objektu:
<br> Příloha:
<br> Datum:
<br> Č.výkresu:Formát: Č.soupravy:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX XX.X.XXXX
<br> X
Přechodné dopravní značení
<br> Oprava žel.přejezdu P8325 <,>
Hnojník
<br> Objízdná trasa
<br> Uzavřený žel.přejezd
<br> S
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> III
/4
<br> 76
1
<br> III/4761
<br> MK
<br> III/0
482
<br> 1
<br> III/04821
<br> II/648
<br> III/4762
<br> I/68H
<br> II/474
<br> M
K
<br> MK
<br> I/68H
<br> Situace
<br> IS
11
<br> a
<br>
IS11a
<br> IS
1
1
a
<br>
IS11a
<br> IS
1
1
a
<br>
IS11a
<br> IS
11
<br> a
<br>
B24a
<br> B2
4b IS1
<br> 1c
<br> IS
1
1
b
<br> /K
o
m
<br> o
rn
<br> í
<br> L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS
11
<br> b
<br> /H
n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
1
1
b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
1
1
b
<br> /K
o
m
<br> o
rn
<br> í L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS
11
<br> b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
11
<br> b
/
H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS
11
<br> b
/H
<br> no
jn
<br> ík
<,>
<br> Ko
m
<br> or
ní
<br> L
ho
<br> tk
a/
<br> IS
11b /H
<br> nojník <,>
<br> K
om
<br> orní Lhotka/
<br> IS
1
1
b
/
K
<br> o
m
<br> o
rn
<br> í
L
h
o
tk
<br> a
/
<br> IS11b /Hnojník/
<br> IS
11
<br> b
/K
<br> o
m
<br> o
rn
<br> í
<br> L
h
o
tka
<br> /
<br> IS
11
<br> b
/H
<br> n
o
jn
<br> ík
/
<br> IS11b
<br> /Komorní Lhotka/
<br> IP10a
<br> IP
1
0
a
<br> IP10a
<br> IP10a
<br> IP
10
<br> a
<br> IP
10a
<br> E3a/530m/
<br> E
3
a
/5
<br> 3
0
m
<br> /
E3a/530m/
<br> E3a/530m/
<br> B2
<br> B2
<br> B2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B
2
<br> B2
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> IP4b
<br> IP
4
bIP
<br> 4
b
<br> IP
4
b
<br> IP
4
b
<br> IP4b
<br> B4 /3,5t/
<br> B4 /3,5t/
<br> IS
1
1
c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> Z2+B
1+1xV
<br> S
-1+E
<br> 13
<br> /M
im
<br> o vozidla stavby/
<br> Z2
+B
<br> 1+
1x
<br> V
S
-1
<br> +E
13
<br> /M
im
<br> o
vo
<br> zi
dl
a
<br> st
av
<br> by
/
<br> M
IM
<br> O
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
DE
<br> L
<br> ST
AV
<br> BY
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 7
...
Stáhnout
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR DOPRAVY
Jablunkovská 160,739 61 Třinec
<br>
<br>
<br>
IČO 00297313
DIČ CZ00297313
<br> Č.ú.1621781/0100
<br> IDS 4anbqsj
Fax 558 306 143
Telefon 558 306 111
<br> www.trinecko.cz
<br>
<br> ČÍSLO JEDN.: MMT/63451/2023/DO/TP
SPIS.ZN.: MMT/10956/2023/DO
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz
<br> DATUM: 2023-09-06
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Třince,Odbor dopravy,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy
podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení o opatření obecné povahy podle
§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „správní řád“),na základě návrhu společnosti SEKNE spol.s r.o <.>,Hamerská 12,772 00
Olomouc,IČO 62363701,která zastupuje na základě plné moci ze dne 10.07.2023 společnost
TORAMOS s.r.o <.>,se sídlem Tovární 1001/129,737 01 Český Těšín,IČO 61944327,(dále jen
„žadatel“),po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,územní odbor Frýdek-Místek,dopravní inspektorát Frýdek-Místek,jak
dokládá stanovisko č.j.KRPT-229427-2/ČJ-2023-070206 ze dne 04.09.2023,po vyjádření Správy
silnic Moravskoslezského kraje,příspěvkové organizace č.j.3/2023/23129/Koc ze dne 31.07.2023
a na základě vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j.RSD-94552/2023-1 ze dne 01.08.2023 <,>
postupem podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích v k.ú.Hnojník,Komorní Lhotka,Dobrati...
OOP-PDZ_SEKNE_pro_uzavirku_sil._III4761_Hnojnik_oprava_prejezdu_P8325__________06.09.2023_sign-1
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR DOPRAVY
Jablunkovská 160,739 61 Třinec
<br>
<br>
<br>
IČO 00297313
DIČ CZ00297313
<br> Č.ú.1621781/0100
<br> IDS 4anbqsj
Fax 558 306 143
Telefon 558 306 111
<br> www.trinecko.cz
<br>
<br> ČÍSLO JEDN.: MMT/63451/2023/DO/TP
SPIS.ZN.: MMT/10956/2023/DO
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz
<br> DATUM: 2023-09-06
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Magistrát města Třince,Odbor dopravy,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),jako příslušný orgán státní správy
podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení o opatření obecné povahy podle
§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „správní řád“),na základě návrhu společnosti SEKNE spol.s r.o <.>,Hamerská 12,772 00
Olomouc,IČO 62363701,která zastupuje na základě plné moci ze dne 10.07.2023 společnost
TORAMOS s.r.o <.>,se sídlem Tovární 1001/129,737 01 Český Těšín,IČO 61944327,(dále jen
„žadatel“),po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,územní odbor Frýdek-Místek,dopravní inspektorát Frýdek-Místek,jak
dokládá stanovisko č.j.KRPT-229427-2/ČJ-2023-070206 ze dne 04.09.2023,po vyjádření Správy
silnic Moravskoslezského kraje,příspěvkové organizace č.j.3/2023/23129/Koc ze dne 31.07.2023
a na základě vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j.RSD-94552/2023-1 ze dne 01.08.2023 <,>
postupem podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích v k.ú.Hnojník,Komorní Lhotka,Dobrati...

Načteno

edesky.cz/d/7773532

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobratice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz