« Najít podobné dokumenty

Obec Holubice - Veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Holubice.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zabory2 (191.05 kB)
Příloha P.2b Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení koridorů změn na ZPF odůvodnění | Územní plán Holubice
<br> I.třída
<br> ochrany
<br> II.třída
<br> ochrany
<br> III.třída
<br> ochrany
<br> IV.třída
<br> ochrany
<br> V.třída
<br> ochrany
<br> KZPF01 CNU01 PE.k 0,8148 0,7949 0,0121 0,0078
<br> KZPF02 CNU02 PE.k 0,4079 0,3621 0,0458 ano
<br> 1,2227 1,1570 0,0000 0,0000 0,0121 0,0536 0,0000
<br> 1,2227 1,1570 0,0000 0,0000 0,0121 0,0536 0,0000
<br> Poznámka: V tabulce jsou uvedené skutečné (a tedy redukované) předpokládané zábory ZPF vlastním liniovým protierozním opatřením ve skutečné šíři cca 20 m <.>
<br> ZÁBOR CELKEM
<br> informace
<br> o existenci
<br> závlah
<br> informace
<br> o existenci
<br> odvodnění
<br> informace
<br> o existenci staveb k
<br> ochraně pozemku před
<br> erozní činností vody
<br> informace podle ustanovení
<br> § 3 odst.2 písm.g) vyhlášky
<br> č.271/2019 Sb <.>
<br> Σ
<br> označení
<br> koridoru
<br> záboru
<br> označení
<br> koridoru
<br> změny
<br> navržené
<br> využití
<br> souhrn
<br> výměry
<br> záboru [ha]
<br> výměra záboru podle tříd ochrany [ha] odhad výměry záboru <,>
<br> na které bude provedena
<br> rekultivace na
<br> zemědělskou půdu
ZCU (697.17 kB)
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
<br> "
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
<br> "
"
<br>...
VPS (420.87 kB)
Otvovice
<br> Kralupy nad Vltavou
<br> Dolany nad Vltavou
<br> Tursko
<br> Svrkyně
<br> Zákolany
<br> k.ú.Holubice v Čechách
<br> k.ú.Kozinec
<br> VU.18
<br> VR.07
<br> VU.05
<br> VR.04
<br> VU.19
<br> VU.12
<br> VU.08
<br> VU.02
<br> VR.08
<br> VR.06
<br> VU.17
<br> VR.03
<br> VU.01
<br> VU.10
<br> VT.01
<br> VU.06
<br> VU.07
<br> VD.18
<br> VU.16
<br> VD.19
<br> VU.15
VU.11
<br> VU.14
<br> VD.07
<br> VD.21
<br> VD.06
<br> VD.10
<br> VD.22
<br> VD.25
<br> VD.13
<br> VU.04
<br> VD.14
<br> VD.09
<br> VD.02
<br> VU.03
<br> VU.20
<br> VD.24
<br> VD.17
<br> VU.13
<br> VD.20
<br> VD.05
<br> VR.02
<br> VD.16
<br> VD.15
<br> VR.01
<br> VD.08
<br> VD.12
<br> VD.23
<br> VD.01
<br> VU.09
<br> VD.11
<br> VD.03
<br> VR.05
<br> VD.04
<br> Podkladová data © ČÚZK,2023
<br> katastrální mapa
<br> základní báze geografických XXX - ZABAGED
<br> JEVY INFORMATIVNÍ
<br> PRVKY MAPOVÉHO DÍLA
<br> hranice katastrálního území
<br> JEVY ZÁVAZNÉ / SCHVALOVANÉ
<br> PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (dle § 170 SZ)
<br> hranice řešeného území
<br> VPS dopravní infrastruktury s možností vyvlastnění
<br> VPS technické infrastruktury s možností vyvlastnění
<br> VD
<br> VT
<br> VPO pro založení prvků územního systému ekologické stability s možností vyvlastnění
<br> VPO pro zvyšování retenčních schopností území s možností vyvlastnění
<br> VU
<br> VR
<br> datum měřítko
<br> zpracovatelský tým
<br> srpen 2023 1 : 5 000
<br> Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.Vojtěch Novotný,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> zpracovatel
<br> zodpovědný projektant
<br> název výkresu
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ I.3
<br> Obecní úřad Holubice,Holubice 175,252 65 Holubice
<br> pořizovatel
<br> Obec Holubice,Holubice 175,252 65 Holubice
<br> zadavatel
<br> Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>,autorizovaná arch...
HLV (1.44 MB)
„„„„„ Kralupy nad Vltavou
<br> --------- :|
<br>.<.>.I Ill
<br> Dolany nad Vltavou III
<br> Otvovice '——.<.>.<.> A
<br> _.IH _.=
<br> T
<br> E N E N
<br> Tursko
<br> E E = HHE E EH
<br> Zákolany
<br> Svrkyně
<br> mmm prostorové plánování,rozvoj území,stavební právo
<br> Podkladová data © ČÚZK,2023
KOV (2.44 MB)
Kralupy nad Vltavou
<br> % D
<br> |.<.> l l.<.> -_.<.> VW
<br> Dolany nad Vltavou
<br> Otvovice
<br>.<.>.<.>.<.>.A
<br> ŠÉZĚŠI
<br> Š
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ff'f'l'l LLLJ
<br> Tursko
<br> Zákolany
<br> Svrkyně
<br> Podkladová data © ČÚZK,2023
<br> P.01 2.01
<br> K.01
<br> _CNU.01
<br> HH _.H
<br> E N E N
<br> %
<br> amm-.<.> [f_i-m <.>
<br> prostorové plánování,rozvoj území,stavební právo
SV (1.86 MB)
<.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
JEVY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU ZÚR SČK
<br> Podklad: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje,ve znění Aktualizací č.1,2,7 a 6,výkres č.I.2 Plochy a koridory včetně ÚSES
© Středočeský kraj,2022
<br> KATEGORIZACE CENTER OSÍDLENÍ
<br> 0 vyšší centrum ostatní
střední centrum významné <.>
<br> 0 nižší centrum ostatní
<br>.lokální centrum
<br> INFORMACE O ÚZEMÍ
<br> hranice kraje
<br> hranice řešeného území
<br> hranice obce
<br> hranice správního obvodu ORP
<br> hranice katastru
<br> PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> koridor pro silniční dopravu
<br> koridor pro železniční dopravu a tramvaje
<br> koridor pro leteckou dopravu
<br> mimoúrovňová křižovatka"(
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
<br> koridor pro zásobování elektrickou energií
<br> koridor pro vodní hospodářství a protipovodňovou ochranu
<br> rozvodny"
<br> koridor pro ropovod a produktovod
<br> koridor pro zásobování plynem
<br> ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
<br> nadregionální biocentrum
<br> nadregionální biokoridor
<br> regionální biocentrum
<br> regionální biokoridor
<br> ÚSES
<br> regionální biokoridor / regionální biocentrum
<br> lokální biokoridor / lokální biocentrum
<br> PLOCHY ZMĚN DLE ÚP HOLUBICE
<br> ZÁMĚRY ÚP HOLUBICE
<br> bydlení
<br> plochy smíšené obytné
<br> občanské vybavení
<br> ZÁMĚRY NA ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
<br> cesty ve volné krajině
<br> technická infrastruktura
<br> výroba a skladování
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> datum měřítko
<br> zpracovatelský tým
<br> srpen 2023 1 : 50 000
<br> Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.Vojtěch Novotný,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> zpracovatel
<br> zodpovědný projektant
<br> název výkresu
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ II.2
<br> Obecní úřad Holubice,Holubice 175,252 65 Holubice
<br> pořizovatel
<br> ...
ZPF (1021.8 kB)
Kralupy nad Vltavou
<br>.<.>.-|
<br> Otvovice
<br> \.: <.>
<br> x \,< > ) „ +.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> AW '.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,ý/ÍÍ\Z.01b\ 2.30\
<br> 'km 2.0 49%? /./ /\\ž==/YLE,;Č /áí \ \.' —————
<br> ________,;x ——————— \ V J/ň\
<br> \__ý/\
<br> \\\ » * ______,/ PF,PM ///,__1 * z_o4 LOS—“ /;Q\
<br>.; ___/ Z.08b // ' / \ \\\ / __“M _ _„7'5“pr2š\r\——\' ///// / "7// „ *“ ZPF40 „(za-<*9“„/\\\/Z'36 š \“ /'%/ „zn-—ží: „.-// 'Lr'“ '\l /// / » „,i/“Fl,//—z;37\ \\ ZPFovZ \,<.> / ',; ' / ) \\ A „„wa / »r/ -,/„__x—\_.<.> \,/ \ zp2 \ „\\/PPDS z.08a „_ _ \ * ZPFGS \/Z.06b—— —.) pýa/\ Í :
<br> Tursko
<br> Zákolany
<br> Dolany nad Vltavou
<br> ______
<br> Svrkyně
<br> ;
<br> 1 _12 K 540
<br> Podkladová data © ČÚZK,2023 5 <.>
<br> mm.<.> II:-m <.>
<br> uzemí,stavební právo
oduvodneni-standard (181.56 kB)
Dopis ředitele odboru
<br>
Číslo jednací
MMR-59311/2023-81
<br> Vyřizuje
Ing.XXXXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Linka
XXXX
<br> Datum
29.08.2023
<br> Obecní úřad Holubice
U Parku 175
252 65 Holubice
IDS: ch5bk6s
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
<br> Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz
<br> Soulad Územního plánu Holubice s jednotným standardem
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje,že Územní plán Holubice,jehož datová část byla
Ministerstvu pro místní rozvoj (dále též jen „ministerstvo“) zaslána dne 14.8.2023,je v souladu
s požadavky jednotného standardu územně plánovací dokumentace <.>
<br> Zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v § 20a stanoví,že vybrané části územně plánovací dokumentace,její
aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají
v jednotném standardu.Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace
stanoví prováděcí právní předpis,kterým je vyhláška č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů.Tato vyhláška zároveň v § 21a odst.6 stanoví,že soulad územně
plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění
dokladem z elektronického kontrolního nástroje,který Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupní
bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Ministerstvo zatím zveřejnilo pouze elektronický kontrolní nástroj,který soulad kontroluje
ve vztahu k předchozí verzi jednotného standardu,která se od aktuálních požadavků v několika
parametrech odlišuje.Kontrolní nástroj,který by kontroloval soulad s aktuální verzí jednotného
standardu,ministerstvo k dnešnímu dni nezveřejnilo.Proto ministerstvo provedlo kontrolu
zaslaných dat Územního plánu Holubice kontrolním nástrojem ve vztahu k předchozí verzi
jednotného sta...
oduvodneni-zabory (370.3 kB)
Příloha P.2a Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení ploch změn na ZPF odůvodnění | Územní plán Holubice
<br> I.třída
<br> ochrany
<br> II.třída
<br> ochrany
<br> III.třída
<br> ochrany
<br> IV.třída
<br> ochrany
<br> V.třída
<br> ochrany
<br> ZPF01a Z.01a BV 0,1845 0,1703 0,0142 ÚPO po Z5
ZPF01b Z.01b BV 0,2681 0,2516 0,0165 ÚPO po Z5
ZPF02 Z.03 BV 0,1640 0,1640 ÚPO po Z5
ZPF03 Z.04 BV 0,9096 0,9096 ÚPO po Z5
ZPF04 Z.05 BV 0,6471 0,6471 ÚPO po Z5
ZPF05 P.06a BV 0,3409 0,3405 0,0004 ÚPO po Z5
ZPF06 Z.06b BV 0,5126 0,5126 ÚPO po Z5
ZPF07 Z.08a BV 0,0973 0,0973 ÚPO po Z5
ZPF08 Z.08b BV 1,6301 1,5453 0,0848 ÚPO po Z5
ZPF09 P.09 BV 0,0600 0,0600 ÚPO po Z5
ZPF10 P.10 BV 0,0675 0,0675 ÚPO po Z5
ZPF11 P.11 BV 0,0820 0,0820 ÚPO po Z5
ZPF12 Z.12 BV 0,1205 0,1205 ÚPO po Z5
ZPF13 neobsazeno,plocha vypuštěna po společném jednání
ZPF14 Z.15 BV 0,0877 0,0877 ÚPO po Z5
ZPF15 P.16a BV 0,2926 0,2926 ÚPO po Z5
ZPF16 Z.16b BV 2,1591 2,1591 ÚPO po Z5
ZPF17 P.17 BV 0,5172 0,5172 ÚPO po Z5
ZPF18 P.18 BV 0,7060 0,7060 ÚPO po Z5
ZPF19 Z.19 BV 0,3811 0,3811 ÚPO po Z5
ZPF20 P.20 BV 0,0718 0,0718 ÚPO po Z5
ZPF21 Z.21 BV 0,1788 0,1788 ÚPO po Z5
ZPF22 Z.30 BI 0,1005 0,0946 0,0059 ÚPO po Z5
ZPF23 P.31 BI 0,0964 0,0964 ÚPO po Z5
ZPF24 Z.32 BI 0,1095 0,1095 ÚPO po Z5
ZPF25 Z.33 BI 0,0988 0,0988 ÚPO po Z5
ZPF26 P.34 BI 0,0800 0,0800 ÚPO po Z5
ZPF27 P.35 BI 0,1600 0,1600 ÚPO po Z5
ZPF28 Z.36 BI 0,1961 0,1961 ÚPO po Z5
ZPF29 Z.37 BI 0,0784 0,0784 ÚPO po Z5
<br> 10,3982 10,2764 0,1214 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000
<br> ZPF30 Z.40 OV 2,0730 0,4129 1,6420 0,0181 ÚPO po Z5
ZPF31 P.50 OH 0,0277 0,0277
ZPF32 P.60a OX 0,0535 0,0356 0,0180 ÚPO po Z5
ZPF33 Z.60b OX 0,2814 0,2813 0,0001 ÚPO po Z5
ZPF34A Z.61A OX 0,4332 0,4332 ÚPO po Z5
ZPF34B Z.61B OX 0,4396 0,4396 ÚPO po Z5
<br> 3,3084 1,1897 0,0180 0,4129 1,6420 0,0458 0,0000
<br> PLOCHY BYDLENÍ
<br> označení
<br> plochy změny
<br> informace podle
<br> ustanovení § 3 odst.2
<br> písm.g) vyhlášky
<br> č.271/2019 Sb <.>
<br> výměra záboru podle ...
oduvodneni-bilance (618.5 kB)
Příloha P.1.Tabulka bilance kapacit ploch přestavby a zastavitelných ploch Územní plán Holubice - odůvodnění
<br> KAPACITA PLOCH BYDLENÍ A PLOCH SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH - KAPACITA BYTŮ
<br> KAPACITA STABILIZOVANÝCH PLOCH BYDLENÍ A SMÍŠENÝCH OBYTNÝCH - KAPACITA BYTŮ
<br> Kapacita nezastavěných proluk ve stabilizovaných plochách
<br> způsob využití
<br> proluky
<br> č.parc <.>
<br> proluky
<br> RD
<br> počet RD
<br> RD
<br> počet bytů
<br> na 1 RD
<br> počet bytů
<br> v RD
<br> počet bytů v
<br> BD
<br> RD
<br> počet obyvatel
<br> na 1 byt v RD
<br> počet
<br> obyvatel
<br> pravděpod <.>
<br> skutečného
<br> využití
<br> (%)
<br> počet bytů
<br> v RD počet bytů v BD
<br> k.ú.Holubice
BV 41 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> BV 65/24 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> BV 65/49 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> BV 65/64 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> BI 63/20 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> k.ú.Kozinec
BV 514/89 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> BV 225/8 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> SV 43/1 1,0 1,1 1,1 2,8 3,1 70 0,8
<br> Celkem byty RD/BD - proluky: 9 0 celkem počet obyvatel 25 Celkem byty RD/BD - proluky: 6 0
<br> Celkem byty v BD+RD - proluky: Celkem byty v BD+RD - proluky:
<br> Kapacita zahuštění stávající zástavby
<br> Počet RD dle
<br> SLDB 2011
<br> Počet BD
<br> dle SLDB
<br> 2011
<br> RD
<br> podíl RD s
<br> potenciálem
<br> nového využití
<br> podkroví
<br> (%)
<br> BD
<br> podíl BD s
<br> potenciálem
<br> nového
<br> využití
<br> podkroví
<br> (%)
<br> RD
<br> počet RD s
<br> potenciálem
<br> zvýšení o patro či
<br> nástavby
<br> podkroví
<br> BD
<br> počet BD s
<br> potenciálem
<br> nástavby podkroví
<br> RD
<br> počet
<br> potenciálních
<br> nových bytů na
<br> 1 stávající RD
<br> BD
<br> počet
<br> potenciálních
<br> nových bytů na
<br> 1 nástavbu BD
<br> počet bytů
<br> v RD
<br> počet bytů v
<br> BD
<br> RD
<br> počet obyvatel
<br> na 1 byt v RD
<br> BD
<br> počet obyvatel
<br> na 1 byt v BD
<br> počet
<br> obyvatel
<br> pravděpod <.>
<br> skutečného
<br> využit...
text (1.54 MB)
ÚZEMNÍ PLÁN
HOLUBICE
vydaný formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Holubice příslušným
dle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,v souladu s ustanovením § 43 odst.4 a § 54 odst.2 <,>
a dále v souladu s § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Srpen 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
© šindlerová I felcman,2023
<br>
<br> návrh pro veřejné projednání | Územní plán Holubice
<br> šindlerová I felcman | 3
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
označení orgánu,který územní plán vydal
<br> Zastupitelstvo obce Holubice
<br> datum nabytí účinnosti územního plánu
<br>
<br> jméno a příjmení,funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br> Ing.XXX XXXXXXX
Starostka obce Holubice
<br> otisk úředního razítka podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………………………………………
<br>
<br>
<br>
Územní plán Holubice | návrh pro veřejné projednání
<br> 4 | šindlerová I felcman
<br> ZADAVATEL
Obec Holubice
Holubice 175,252 65 Holubice
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXXX,místostarosta obce
<br> POŘIZOVATEL
Obecní úřad Holubice
Holubice 175,252 65 Holubice
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXX XXXXXXX,starostka
<br> Výkonný pořizovatel: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> osoba splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle
ustanovení § 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu
<br> tel.: 736 678 750
e-mail: jindrich.felcman@gmail.com
<br> ZPRACOVATEL
<br>
Zodpovědná projektantka: Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>
<br> autorizovaná architektka pro obor architektura,osvědčení ČKA č.04 019
<br>
<br>
<br>
…………………………………………………………………………………………………………
<br> Zpracovatelský tým: Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D.(hlavní projektantka,urbanismus,doprava)
<br> autorizovaná architektka pro obor architektura
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX...
oduvodneni (11.19 MB)
ÚZEMNÍ PLÁN
HOLUBICE
Odůvodnění u
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Srpen 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> © šindlerová I felcman,2023
<br>
<br> Územní plán Holubice
<br> šindlerová I felcman | 3
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
označení orgánu,který územní plán vydal
<br> Zastupitelstvo obce Holubice
<br> datum nabytí účinnosti územního plánu
<br>
<br> jméno a příjmení,funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br> Ing.XXX XXXXXXX
Starostka obce Holubice
<br> otisk úředního razítka podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………………………………………
<br>
<br>
<br>
Územní plán Holubice
<br> 4 | šindlerová I felcman
<br> ZADAVATEL
Obec Holubice
Holubice 175,252 65 Holubice
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXXX,místostarosta obce
<br> POŘIZOVATEL
Obecní úřad Holubice
Holubice 175,252 65 Holubice
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXX XXXXXXX,starostka
<br> Výkonný pořizovatel: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br> osoba splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle
ustanovení § 24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu
<br> tel.: 736 678 750
e-mail: jindrich.felcman@gmail.com
<br> ZPRACOVATEL
<br>
Zodpovědná projektantka: Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D <.>
<br> autorizovaná architektka pro obor architektura,osvědčení ČKA č.04 019
<br>
<br>
<br>
…………………………………………………………………………………………………………
<br> Zpracovatelský tým: Ing.arch.Veronika Šindlerová,Ph.D.(hlavní projektantka,urbanismus,doprava)
<br> autorizovaná architektka pro obor architektura
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX (koncepce,grafická část,GIS)
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D.(technická infrastruktura)
<br> Ing.Vojtěch Novotný,Ph.D.(krajina,ÚSES)
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXX (ÚSES)
<br> autorizovaná projektantka územních systémů ekologické stability
<br> Právní supervize pořizovatele: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>
<br>
<br> Územní plán Holubice
<br> šind...
veřejná vyhláška (69.74 kB)
OBEC HOLUBICE
<br> Holubice,U Parku č.p.175,252 65 Tursko
<br> Obdrží: veřejnou vyhláškou Sp.zn.: 00685/21 Č.j.: 00748/23 Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.osoba kvalifíkovaná pro výkon územně plánovací činnosti dle 5 24 stavebního zákona Kontakt: tel.: 736 678 750,e-mail: 'indrich.felcman 211: mail.com Datum: 19.9.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zastupitelstvo obce Holubice v souladu s ustanovením 5 6 odst.5 písm.c) ve spojení s š“ 54 odst.2
<br> zákona 0.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) tímto oznamuje
<br> vydání Územního plánu Holubice
<br> formou opatření obecné povahy ve smyslu % 43 odst.4 stavebního zákona ve spojení s čj 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br> Územní plán Holubice byl vydán Zastupitelstvem obce Holubice dne 12.9.2023 usnesením č.8/2023/4 <.>
<br> Dokumentace Územního plánu Holubice je vystavena na úřední desce obce: https:Nwwwholubícekozinec.czřuredni-deskaf.Do dokumentace Uzemního plánu Holubice lze také nahlédnout na Obecním úřadu Holubice,Holubice č.p.175,252 65 Tursko <.>
<br> Územní plán Holubice dle ustanovení 5 43 odst.4 stavebního zákona ve spojení s 5 173 odst.1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce
<br> obce Holubice <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX starostka obce
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: / Xa na.2023 „ <.>,/„.M,Elektronicky vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 19.09.2023 _ 6/0- gaz-3
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyřešení :: s_ejní r'
<br> ! <.>

Načteno

edesky.cz/d/7773515

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Stavby   EIA   Územní plánování   Pronájem   Prodej   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz