« Najít podobné dokumenty

Obec Čerčany - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích - DOBRYBEH.CZ dne 23. 9. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čerčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích - DOBRYBEH.CZ dne 23. 9. 2023
Stránka 1 z 5
<br> město Benešov tel.: +420 312 821 111 datová schránka: cb4bwan
<br> Masarykovo náměstí 100 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz www.benesov-city.cz
<br> 256 01 Benešov
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: +420 312 821 111
e-mail: epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/360467/2023/VÝST
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/328365/2023/NOR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: novak@benesov-city.cz
<br> DATUM: 18.09.2023
<br>
<br> Společnost TŘI,o.p.s <.>,IČO 186 23 433,Sokolská č.p.584,257 22 Čerčany <,>
kterou zastupuje společnost Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> společnost TŘI,o.p.s <.>,IČO 186 23 433,Sokolská č.p.584,257 22 Čerčany <,>
kterou zastupuje společnost Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou
opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přecho...

Načteno

edesky.cz/d/7773462

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čerčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz