« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Střelice, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. září 2023 v 19:00 hodin v zasedacím sále Obecního domu ve Střelicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Novostavba MŠ Střelice
Název projektu: Novostavba MŠ Střelice Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_020/0002368 Žadatel: Obec Střelice: Střelice u Brna 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JHMPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM <.>
11 Srpen 2023
18 Červenec 2023
Feuerwehr Südmähren ankündigt,dass das Informationszentrum (…
17 Červenec 2023
Činnost informačního centra bude k 15:00 18.7.2023 ukončena <.>
XXX XXXX of XXX emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m
Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18…
11 Červenec 2023
16 Červen 2023
10 Červen 2023
23 Květen 2023
22 Květen 2023
26 Leden 2023
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku ×
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost...
Komunikační koncepce obce Střelice
Komunikační koncepce obce Střelice: Střelice u BrnaKontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Tisková zpráva MŠ Střelice_web
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
<br>
<br>
<br> Název projektu: Novostavba MŠ Střelice
<br> Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_020/0002368
<br> Žadatel: Obec Střelice
<br>
<br>
<br> Tisková zpráva
<br>
<br> Naše obec je příjemcem projektu „Novostavba MŠ Střelice“,financovaného z Integrovaného
<br> regionálního operačního programu,20.výzvy IROP – Mateřské školy (ITI) – SC 4.1 (MRR,PR) <.>
<br>
<br> Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy v obci Střelice prostřednictvím vybudování
<br> nových prostor pro dvě kmenové třídy,díky čemuž dojde k navýšení kapacity mateřské školy o 56 míst <.>
<br> V rámci předkládaného projektu dojde k vybudování nových bezbariérových prostor,které umožní
<br> vzdělávání věkové skupiny dětí od dvou let <.>
<br>
<br> Druhotným cílem projektu je rovněž umožnění pracovních příležitostí pro ty rodiče,jež by v případě
<br> nerealizace projektu nemohli umístit své děti do mateřské školy a museli by s nimi zůstat doma <.>
<br>
<br> Díky realizaci projektu bude zajištěna kvalita počátečního institucionálního vzdělávání a výchovy všem
<br> dětem předškolního věku <.>
<br>
<br> Zařízení bude schopno umístit více dětí s bydlištěm v obci Střelice či v okolních obcích,čímž dojde k
<br> eliminaci dojezdové vzdálenosti rodičů.Děti ze Střelic nebudou muset být umisťovány do školských
<br> zařízení ve větší vzdálenosti od jejich bydliště nebo do soukromých zařízení,která jsou také často
<br> finančně náročná.Rodičům bude umožněno skloubit svůj rodinný život s pracovním.Dostatečná
<br> kapacita předškolního vzdělávání napomůže rodičům dětí zde umístěných k rychlejšímu návratu do
<br> pracovního procesu <.>
<br>
<br> Doba realizace projektu: 1.4.2021 – 30.9.2024 <.>
<br>
<br> Celkové způsobilé výdaje projektu: 36 588 712,35 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Starosta obce Střelice
Novostavba MŠ Střelice
Název projektu: Novostavba MŠ Střelice Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_020/0002368 Žadatel: Obec Střelice: Střelice u Brna 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JHMPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM <.>
11 Srpen 2023
18 Červenec 2023
Feuerwehr Südmähren ankündigt,dass das Informationszentrum (…
17 Červenec 2023
Činnost informačního centra bude k 15:00 18.7.2023 ukončena <.>
XXX XXXX of XXX emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m
Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18…
11 Červenec 2023
16 Červen 2023
10 Červen 2023
23 Květen 2023
22 Květen 2023
26 Leden 2023
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku ×
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost...
Komunikační koncepce obce Střelice
Komunikační koncepce obce Střelice: Střelice u BrnaKontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení: Střelice u Brna     
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu.Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11.května 2015.Střelická veřejnost bude mít možnost,v rámci dne „otevřených dveří“,se s dílem seznámit koncem měsíce května.Přesný termín bude sdělen vedením školy prostřednictvím místního rozhlasu a na internetu (školy a obce) <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část): Střelice u Brna     
Na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu byla vyhotovena tribunka pro diváky,dokončena běžecká dráha mimo lajnování drah a provedeno položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,včetně lajnování hřišť a pískování celé zelené plochy.Byly zahájeny práce na pokládce zatravňovacích panelů pro zpevnění pojízdných ploch.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Sportovní areál ZŠ Střelice
Sportovní areál ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době jsou z větší části provedeny zemní práce a odvodnění sportoviště pomocí drenážního systému <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část): Střelice u Brna     
Práce na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu opět pokročily.Byla položena vrstva tartanu a tartan byl pokryt první vrstvou barevného postřiku.Bylo provedeno,a to z poloviny,položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,zahájena stavba tribunky a parkovací plochy.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část): Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době se na atletické dráze pokládá 10 mm vrstva tartanu,je položena umělá tráva na volejbalovém kurtu a připravena plocha (kropením a hutněním) pro pokládku umělého trávníku uprostřed atletického oválu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice úspěšně pokračuje.Jsou položeny nové obruby,vymezující budoucí tartanovou plochu pro atletické disciplíny a provedeny podkladní vrstvy z drceného kameniva.Dosavadní klimatické podmínky jsou velmi příznivé pro postup prací.Práce probíhají v souladu s harmonogramem a smlouvou o dílo.Stavbu realizuje stavební firma PROSTAVBY a.s <.>,Dědina 447,683 54  Otnice <.>
Text a foto: XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna14.června 2015      
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“.Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ,paní Mgr.Heleny Fialové,přednesl starosta obce pan PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX projev,ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti,užitečného díla.Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JHMPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM <.>
11 Srpen 2023
18 Červenec 2023
Feuerwehr Südmähren ankündigt,dass das Informationszentrum (…
17 Červenec 2023
Činnost informačního centra bude k 15:00 18.7.2023 ukončena <.>
XXX XXXX of XXX emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m
Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18…
11 Červenec 2023
16 Červen 2023
10 Červen 2023
23 Květen 2023
22 Květen 2023
26 Leden 2023
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku ×
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost...
Novostavba MŠ Střelice
Název projektu: Novostavba MŠ Střelice Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_020/0002368 Žadatel: Obec Střelice: Střelice u Brna 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Kompletní přehled cookies,které tento web využívá naleznete zde <.>
Skupiny cookies
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Home | Portál krizového řízení HZS JHMPortál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JHM <.>
11 Srpen 2023
18 Červenec 2023
Feuerwehr Südmähren ankündigt,dass das Informationszentrum (…
17 Červenec 2023
Činnost informačního centra bude k 15:00 18.7.2023 ukončena <.>
XXX XXXX of XXX emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m
Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18…
11 Červenec 2023
16 Červen 2023
10 Červen 2023
23 Květen 2023
22 Květen 2023
26 Leden 2023
Pagination
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů,ale výstraha zatím nebyla vydána <.>
Nízký
Vysoký
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zvětšit tabulku ×
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost...

Načteno

edesky.cz/d/7773460

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz