« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2024
Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím
z rozpočtu městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora pro rok 2024
<br> UčeI programu
Učelem programu poskytování dotací je podpora neziskových organizací poskytujících služby
v některé z následujících oblastí:
<br> • sport a tělovýchova <,>
práce s dětmi a mládeží <,>
sociální pomoc,prevence závislostí apod.<,>
kultura,zájmové a společenské organizace pro dospělé <,>
<br> • životní prostředí,výchova k ekologii,bezpečnost apod <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu
Podpora formou dotací má za cíl umožnit neziskovým organizacím další výkon a rozvoj
poskytovaných služeb v oblastech,které jsou pokládány za společensky přínosné,nicméně
nedisponují dostatkem vlastních finančních zdrojů pro jejich zajištění.Jedná se o neinvestiční
dotace,sloužící zejména na zajištění provozu podporovaných subjektů (mzdy zaměstnanců <,>
náklady na činnost poboček či kanceláří,náklady pořádaných akcí,např.sportovních akcí <,>
rekondičních pobytů apod.)
<br> Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora na podporu stanoveného účelu bude schválen Zastupitelstvem městské části Brno
Rečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok 2024.V návaznosti na zkušenosti
z předchozích let předpokládáme částku 800.000,- Kč,která se najednotlivé účely rozdělí takto:
<br> • sport a tělovýchova — 50 % (předpoklad 400.000,- Kč) <,>
• práce s dětmi a mládeží — 20 % (předpoklad 160.000,- Kč) <,>
• kultura,zájmové a společenské organizace pro dospělé — 10 % (předpoklad 80.000,-
<br> Kč) <,>
• sociální pomoc,prevence závislostí apod.— 15 % (předpoklad 120.000,- Kč) <,>
<br> životní prostředí,výchova k ekologii,bezpečnost apod.—5 % (předpoklad 40.000,- Kč) <.>
<br> Bude-li Zastupitelstvem městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v rámci rozpočtu na rok
2024 schválen jiný objem finančních prost...

Načteno

edesky.cz/d/7773441

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz