« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 19/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 19/2023
‚
<br> SBIRKA PRAVNICH PREDPISU
územ nĺch samosprávných celků
a některých správních úřadů
<br> TATUTÁRNÍ MĚSTO BRii
I rněstsk část Rečkovce a Mokra Horap)r;.r« TE:LNA
<br> Došodne: ‘18 09.2023 J
Císlo jednani
<br> Prču: atu Počet přoh: Spisovy znak:
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbĺrky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územnĺch samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Více informací naleznete zde:
https://sbi rka pp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785)
<br> Druh právního předpisu: Nařízení
<br> Číslo právního předpisu: 19/2023
<br> Název právního předpisu: kterým se mění nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují
oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br> Datum vydání právního předpisu: 13.09.2023
<br> Zakonné zmocnění: zákon č.13/1 997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - 23 odst.1
<br> Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
<br> Účinnost právního předpisu: 16.10.2023
<br> Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 9/201 9: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy
<br> Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 14.09.2023 13:44
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>
<br> Vyvěšeno: i -09- 2023
Sňato:
<br> SPPR44TZMFBHGV3G Strana 1
<br> ‘.<.>.<.>
S.<.>.<.> <.>
S.<.>.<.> <.>
S.<.>.<.> <.>
<br>.<.>
<.>.<.>
<.>.<.>
<.>.<....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz