« Najít podobné dokumenty

Městys Kácov - Zveřejnění záměru a nabídka k prodeji poz. KN p. č. 2292 v k.ú. Kácov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Kácov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru a nabídka k prodeji poz. KN p. č. 2292 v k.ú. Kácov
MĚSTYS KÁCOV
<br> Jirsíkova 157 :327 324 204
<br> 285 09 Kácov Molb: 603 278 796 www.kacov.cz ougodatelna©kacov.cz IČ: 00236144 DIČ: C200236144
<br> č.j.MK 1366/2023
<br> V Kácově dne 19.9.2023
<br> Městys Kácov tímto v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí zastupitelstva Městysu Kácov ze dne 10.8.2023
<br> zveřejňuje záměr a nabízí k prodeji pozemek KN p.č.2292 — ostatní plocha
<br> v obci Kácov,k.ú.Kácov o výměře 229 m2
<br> minimální cena za 229 m2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 35 000; Kč +
<br> náklady za znalecký posudek č.033906/2023.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 050; Kč Minimální cena celkem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 41 050,— Kč
<br> Nabídky zasílejte v zalepené obálce označené v levém horním rohu „ Prodej pozemku KN p.č.2292 o výměře 229 m2 v k.ú.Kácov“ do 4.10.2023 na adresu Městysu Kácov.Vždy rozhoduje termín doručení do podatelny Městýsu Kácov (nikoliv datum podání na poštu) <.>
<br> Městys si vyhrazuje nepřijmout žádnou nabidku <.>
<br> MĚSTYS KÁCOV
<br> 285 09 Kácov 157 <.>,<.> <.>,IČ: 002 36 144 Mgr- Sona Krenova
<br> D!Č:C2002361%ystka Měs su Kácov
<br> ' RA MĚSTYSU KÁCOV U 5 QKÁCOV Vyvěšeno: 19.09.2023 kr s Kutná Hora
<br> Sejmuto : 05.10.2023
<br> Nahlížení do KN
<br> l £ Katastrální mapa ][ Katastrální mapa + ortofoto i
<br>,<.> I L Mapa poz.katastruj Mapa poz.katast
<br> \
<br> ru + ortofoto J
<br> /\" 2293
<br> 2297
<br> I l l '.1 I I I I 'I 'I |
<br> Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 115000.Podrobnější Informace k používání mapy a aktuaíízaci jejího obsahu najdete
<br> V_nápo_věg_ě_(P__DE),Veškeré zjlštčnó hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu...

Načteno

edesky.cz/d/7773422


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Kácov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz