« Najít podobné dokumenty

Městys Doudleby nad Orlicí - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Doudleby nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-09-19-08-14-07-610-nkopecka_sign.pdf [0,35 MB]
“.ÍBÍQĚČSĚČ rhasoupka
<br> Doplnění k uzaví
<br>,Do'punit k areálu TTV Hlaváček __
01_VV_-_OOP_stanovení_PUP_stavební_práce_na_silnic_III3164_sign.pdf [0,39 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz
<br> IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
<br> strana
1/4
<br>
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> Naše č.j.: MUKO-84567/2023-nk
Spisová značka: 17738/2023
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
Kontakt: XXX XXX XXX
Sp.znak,sk.režim: 280.4,S/5
Datum: 19.09.2023
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán
<br> státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových
<br> komunikací,dle ustanovení § 124 odst.1 a odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele STRABAG,a.s <.>,IČO: 608 38 744 <,>
<br> Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
<br> Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne
<br> 27.07.2023 pod č.j.KRPH-78912/ČJ-2023-050706 <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.II/316,III/3161,III/3164 a III/3166 vše v ORP
<br> Kostelec nad Orlicí a na účelové komunikaci Svídnice – Suchá Rybná,spočívající v umístění
<br> přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“),při úplné uzavírce části silnice č.III/3164 <,>
<br> z důvodu zajištění stavebních prací na silnici č.III/3164 v rámci akce „Extravilány III/3166
<br> Chleny...

Načteno

edesky.cz/d/7773420

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Doudleby nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz