« Najít podobné dokumenty

Město Boží Dar - Záměr - prodej BJ č. 8 v č.p. 173 k.ú. Boží Dar

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boží Dar.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - prodej BJ č. 8 v č.p. 173 k.ú. Boží Dar
Město BožíDar č.p.1,362 62 Boží Dar
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění změn město Boží Dar oznamuje:
<br> ZAMER MESTA prodat následující nemovitost:
<br> - Bytovou jednotku č.173/8 nacházející se v objektu Boží Dar č.p.173 k.ú.Boží Dar,a to formou obálkové metody.Bytová jednotka č.173/8 je byt 1+1 umístěný v 4.nadzemním podlaží bytového domu stojícího na st.p.č.MU o celkové výměře 30,86 m2,skládající se z následujících místností: pokoje (11,75 m2),kuchyně (10,61 m2),předsíně (3,52 m2) a koupelny s WC (4,98 m2) a dále včetně sklepní kóje (1,1 m2) umístěné v ].nadzemním podlaží <.>
<br> 0 K Bytové jednotce lze využítjedno městem Boží Dar zpoplatněné parkovací místo <.>
<br> Minimální prodejní cena Bytové jednotky č.173/8 v budově č.p.173 ve městě Boží Dar je stanovena ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) za m2 plochy s tím,že nabídky mohou podávat též realitní kanceláře a realitní makléři,přičemž jimi předložená XXXX XXXX cenou konečnou,z které bude za prodávanou nemovitost městem Boží Dar u úspěšně předložené nabídky a zapsání předmětné bytové jednotky do KN vyplacena provize ve výši 3 % (včetně DPH) 2 celkově dosažené prodejní ceny <.>
<br> Popis předmětu prodeje:
<br> l) Bytová jednotka č.173/8 se nachází v domě č.p.173 ve městě Boží Dar,způsob využití — objekt k bydlení,stojící na stavebním pozemku č.74/1 o výměře 222 m2 vše k.ú Boží Dar <.>
<br> 2) Součástí Bytové jednotky č.173/8 je veškerá její vnitřní instalace (potrubní rozvody vody,topení,elektroinstalace,telekomunikace,odvody odpadních vod apod.),včetně uzavíracích ventilů pro bytovou jednotku,kromě stoupacich vedení a na nich umístěných hlavních domovních ventilů <.>
<br> 3) K vlastnictví Bytové jednotky č.173/8 dále patří spoluvlastnický podíl ve výši 3086/53855 na společných částech budovy č.p.173,včetně příslušenství a st.p.č.74/1 ve městě Boží Dar k.ú.Boží Dar <.>
<br> Členění nabídky:
<br> 1) Základní údaje...

Načteno

edesky.cz/d/7773418

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boží Dar      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz