« Najít podobné dokumenty

Město Železnice - zápis z mim. rady města ze dne 12.09.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Železnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis z mim. rady města ze dne 12.09.2023
Zápis z mimořádné schůze rady města 12.09.2023 str.1
<br>
<br>
<br>
Anonymizováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy
<br> na ochranu osobních údajů
<br>
<br> ZÁPIS
<br>
z mimořádné schůze rady města konané dne 12.09.2023,v 15:00 hod.<,>
<br> v zasedací místnosti MěÚ Hodonín,Národní třída 25,Hodonín
<br>
usnesení č.1436 – 1444
<br>
<br>
<br>
<br> Ověřovatel zápisu: XXXXX XXXXX
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Vojtěch Salajka
<br> XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> XXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXX
<br>
<br>
<br> Omluveni: --
<br>
<br> Nepřítomni: --
<br>
<br> Dále přítomni: Ing.XXXXXXX XXXXXX,tajemnice MěÚ
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,vedoucí OPM
<br>
<br> Zapisovatelka: Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> X.Zahájení,jednání o programu schůze
<br>
p.Střecha
<br> zahájil jednání mimořádné schůze rady města v 15:00 hod <.>,oznámil přítomnost nadpoloviční
<br> většiny členů rady,rada je tedy schopna jednat a usnášet se <.>
<br> - citace programu schůze
<br>
<br> Usnesení č.1436
<br> Rada města schvaluje jako ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Filipa <.>
<br> HLAS: X X X
<br>
<br> Usnesení č.1437
<br> Rada města schvaluje program mimořádné schůze rady města <.>
<br> HLAS: 8 0 0
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z mimořádné schůze rady města 12.09.2023 str.2
<br>
<br>
<br>
Program:
<br> 1.Zahájení,jednání o programu schůze
2.Vyhodnocení veřejné zakázky – Samostatně stojící kolumbární schránky včetně provedení
<br> základů a zpevněné plochy – hřbitov Hodonín
<br> 3.Uplatnění nároku na odškodnění újmy
4.Zapojení do projektu – Role a management opomíjených typů sídelní zeleně pro udržitelný
<br> rozvoj sídel v době klimatické změny
<br> 5.Schválení podání žádosti o dotaci SFŽP na realizaci projektu „Revitalizace veřejného
prostoru,lokalita mezi Domem přírody,ul.U Červených domků a ul.Lipová alej <,>
<br> Hodonín“
<br> 6.Schválení podání žádosti o dotaci SFŽP na realizaci projektu „Obnova parku před Základ...

Načteno

edesky.cz/d/7773414

Meta

EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Železnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz