« Najít podobné dokumenty

Město Košťany - Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Košťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikacích Stáhnout
012_VV-Oznameni_o_navrhu_OOP_-_Sidliste_167_Kostany.pdf
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br>
nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br>
Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/111449/2023
OD/Hum/DZ-ZTP
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX /XXX XXX XXX
humlova@teplice.cz
<br>
18.09.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
ke
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: Městský úřad Košťany,Teplická 297 <,>
417 23 Košťany,IČ: 002 66 400 (v zastoupení na základě plné moci p.XXXXXXX XXXXXXXXX,nar.:
XX.XX.XXXX,Hrdlovská 647,417 05 Osek),ze dne 17.08.2023 a v návaznosti na ustanovení § 171 až § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) zveřejňuje návrh opatření
obecné povahy:
<br>
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci:
na místní komunikaci v ulici Sídliště (v blízkosti čp.167) v k.ú.Střelná obec Košťany
<br>
(jedná se o první parkovací místo na parkovací ploše);
osazení SDZ IP 12 (Vyhrazené parkování) + symbol č.225 + dodatková tabulka E 13 „příslušná RZ“ <,>
vyznačení VDZ V 10f (Vyhrazené parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
<br>
těžce pohybově postiženou);
v přesném umístění dle vložené situace;
<br>
z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP;
<br>
Odůvodnění:
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních
komunikacích,podle § 124 odst.5 písm.m) a odst.6 zákona,obdržel dne 17.08.2023 podnět ke stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – osazení svislého a vyznačení vodorovného dopravního
značení na místní komunikaci v ulici Sídliště (v blízko...

Načteno

edesky.cz/d/7773376

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Košťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz