« Najít podobné dokumenty

Město Stod - MěÚ Stod - OSD - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dekakom plus s.r.o. - Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

101-1_22_Sit_cast2
0 2 7 - 1 4 8 0 1 k m 9,3 5 2 0 2 7 - 1 4 8 0 2 k m 9,8 5 2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 1 0.0 1 0.1 1 0.2 10.3 10.4 1 0.5 KA T.S 2 1,5 /11 0 SO 101 KAT.S 11,5/80 9.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 K A T.S 6,5 / 5 0 K A T.S 6,5 / 4 0 O K V L E V O 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.2 R 2 2 R 3 2 N A P O Z.P.Z O U B K A 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8.6 4 8 8.9 6 5 8,6 3 5 9,1 6 2 9,2 6 9 9,4 4 1 9,4 6 3 9,7 7 3 9,7 6 8 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 k m 8,7 4 0 k m 8,6 9 0 k m 8,9 4 0 k m 8,9 4 5 2 0 0 m 2 0 0 m k m 9,2 4 0 k m 9,1 9 0 k m 9,4 9 5 k m 9,6 1 6 2 0 0 m k m 9,7 9 6 k m 0,2 0 0 5 0 0 m k m 9,6 1 5 k m 9,8 5 2 k m 0,0 3 0 k m 9,0 9 0 1 0 0 0 m k m 0,3 3 0 m i n.3 0 m V 1 3 ( 0,5 / 1,0 ) V 4 ( 0,2 5 ) < 3 0 m > < 2 2 m > V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 1 2 c 0,1 2 5 V 1 2 c 0,1 2 5 V 1 2 c 0,1 2 5 V 1 2 c 0,1 2 5 V 1 0 c V 1 0 d ( 0,5 /0,5 /0,2 5 ) V 1 0 d ( 0,5 /0,5 /0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 1 3 ( 0,5 / 0,5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) 5 0 m V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V3 (3/1,5/0,125) V4 (0,25) V4 (0,25) V3 (3/1,5/0,125) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 (0,2 5) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 /1,5 /0,2 5 ),d l.2 0 0 m V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 9 a ( v p ra v o ) k m 9,6 2 0 k m 9,7 4 0 V 9 a ( v p ra v o ) V 9 a ( v p ra v o ) V 9 a ( v p ra v o ) k m 9,7 0 0 V 2 b ( 1,5 /1,5 /0,2 5 ),d l.3 4 5 m V 9 a ( v p ra v o ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1a ( 0,25 ),d l.30 m V 4 (0,2 5) V 9 a ( v p ra v o ) V 1 3 ( 0,5 ...
101-1_21_Sit_cast1
4.2 7 0 7 0 k m 4,1 9 0 2 0 0 m V 2 a ( 3 /6 /0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 a ( 3 /6 /0,1 2 5 ) k m 4,0 1 5 V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 a ( 3 / 6 / 0,1 2 5 ) k o n e c o b n o v y V D Z k m 4,0 1 5 k m 4,1 4 0 k m 4,1 4 0 k o n e c k a t e g o r i e R 2 2,5 k m 4,2 6 0 k o n e c k a t e g o r i e R 2 1,5 k m 4,2 6 0 V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) 1 3 0 0 m 1 3 0 0 m 0.1 K O M U N I K A C E 4.8 4.9 0.5 0.6 0.7 s e s t a v a D Z 2 0 k m 4,8 9 0 2 0 0 m k m 0,4 9 3 k m 0,5 3 0 V2 b (3 /1,5 /0,1 25 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 / 1,5 / 0,2 5 ) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5 ) V 1 3 ( 0,5 / 1,0 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 2 b ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) k m 0,5 1 2 k m 0,6 8 0 0.6 V 3 ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 3 ( 3 / 1,5 / 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V 2 b ( 1,5 /1,5 /0,2 5 ) V 2 b ( 3 /1,5 /0,1 2 5 ) V 1 3 ( 0,5 /0,5 ) V 4 ( 0,2 5 ) V3 (3/1,5/0,12 5) V4 (0,25) V4 (0,25) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 4 ( 0,1 2 5 ) V 1 a ( 0,1 2 5 ) 0.0 0.0 0.1 0.2 K A T.S 7,5 / 5 0 K A T.S 9,5 / 6 0 m o d.0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.0 0.1 K A T.S 7,5 / 5 0 0.0 0.1 0.2 K A T.S 7,5 / 5 0 K A T.S 9,5 / 6 0 m o d.KAT.S9,5/60 mod.0.0 0.1 K A T.S 6,5 / 5 0 KAT.S9,5/60 mod.0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 K A T.S 7,5 / 5 0 m o d.S 9,5 / 6 0 m o d.O K P O K L V K M 0,5 8 5 S O 1 1 2 K O M U N I K A C E K O M U N IK A C E 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 5.9 6.0 0.0 0.1 0.2 4,5 0 0 4,5 0 0 4,8 3 4 4,8 4 6 5,1 0 0 5,1 0 0 5,4 7 6 5,4 6 1 5,7 5 5 5,7 5 5 6.1 0 0 6,0 6 5 6,7 6 7 6,7 6 7 7,1 2 5 7,1 2 5 7,4 8 8 7,4 8 8 7,6 9 0 7,7 2 0 7,9 6 5 8,2 4 8 0....
č. 11329 - opatření obecné povahy
Stránka 1 z 2
<br>
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D
odbor správní a dopravní
<br> 333 01 Stod,nám.ČSA 294,pracoviště Sokolská 566
<br> tel.379 209 409,fax 379 209 400
<br>
Číslo spisu:
<br> Číslo jednací:
<br> ZN/961/OSD/23
<br> 11329/23/OSD/Fi
<br> Stod,dne 19.9.2023
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> fictumova@mestostod.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III/18033,místní a účelové komunikace v okolí křížení
<br> silnic I/27 a III/18033 <.>
<br>
Městský úřad Stod,odbor správní a dopravní,jako orgán věcně a místně příslušný dle § 124 odst.6)
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě žádosti podanou společností DEKAKOM plus s.r.o <.>,IČ 26373611,se
<br> sídlem Pražská 1178/II,337 01 Rokycany (dále jen „žadatel“) ze dne 25.7.2023
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie české republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,odbor služby dopravní
<br> policie ze dne 24.7.2023 pod č.j.KRPP-52760-73/ČJ-2021-0300DP na území správního obvodu obce s
<br> rozšířenou působností Stod,za účelem doplnění dopravního značení na pozemní komunikaci
<br> III/18033,místní a účelové komunikaci v okolí křížení silnic I/27 a III/18033 to vše v katastrálním
<br> území Dobřany,v rámci stavby „I/27 Šlovice – Přeštice,přeložka“ dle přiložené situace <.>
<br>
<br> Realizaci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede dle Zásad pro dopravní značení na
<br> pozemcích komunikacích TP 65 schválených Ministerstvem dopravy pod č.j.532/2013-120-STSP/1 ze dne
<br> ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 profesně způsobilá firma <.>
<br>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7773371

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz